Terug naar overzicht

‘Geen verband tussen onderwijsvernieuwing en feminisering’

Eind vorige maand noemde een econometrist het in NRC Handelsblad ‘een drama dat het vwo te veel jongens kwijtraakt’. Zij stelde dat het aandeel jongens en meisjes tot aan 1995 ongeveer gelijk was, maar dat het sindsdien bergafwaarts gaat voor jongens. Oorzaak: de onderwijsvernieuwing.

Of niet? In antwoord op kamervragen van de VVD over het artikel verwijst staatssecretaris Van Bijsterveld de vermeende relatie tussen onderwijsvernieuwing en de afname van het aantal jongens in het vwo naar het rijk der fabelen: in vrijwel alle West-Europese landen hebben meisjes meer succes in het algemeen vormend onderwijs. ‘In België bijvoorbeeld, zonder vergelijkbare onderwijshervormingen, is het verschil tussen meisjes en jongens op dit gebied zeker twee keer zo groot als in Nederland.’

De bewindsvrouw noemt het ‘ongenuanceerd’ om het naar verhouding teruglopende aandeel jongens te vergelijken met de achterstand van meisjes in het onderwijs van dertig jaar geleden. ‘Er is geen aanleiding te veronderstellen dat het huidige verschil zou worden veroorzaakt door een maatschappelijke achterstelling van jongens.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?