Terug naar overzicht

Geen verhoogd collegegeld voor buitenlandse ouderejaars

De Haagse Hogeschool en de Hogeschool Inholland zeiden vorige week in NRC Handelsblad dat ze niets konden garanderen. Wellicht moesten studenten van buiten Europa allemaal aan het hogere tarief geloven, ook als ze al aan hun opleiding waren begonnen.

Maar de Haagse Hogeschool zal aanstaande dinsdag alsnog besluiten om de verhoging niet te laten gelden voor de zittende studenten. Inholland handhaaft zelfs voor de nieuwe lichting het oude tarief.

Ook de niet-EER studenten die al bij Avans studeren, betalen volgend jaar geen extreem verhoogd tarief. In plaats van 3975 euro nu, gaan zij volgend collegejaar 4325 euro betalen. Studenten die van buiten de Europese Unie komen, gaan in 2008-2009 echter 7200 euro betalen voor hun opleiding bij Avans.

De instellingen moesten de knoop wel doorhakken. Zij kregen in het verleden gewone bekostiging voor studenten van buiten de ‘Europese Economische Ruimte’, waardoor het lucratief was er zoveel mogelijk hierheen te halen. Daardoor verdubbelde bijvoorbeeld het aantal Chinese studenten van tweeduizend in studiejaar 2002-2003 naar bijna vierduizend in 2004-2005. De toenmalige staatssecretaris Mark Rutte besloot een maximum te stellen. Daarom krijgen universiteiten en hogescholen vanaf 1 januari 2009 geen bekostiging meer, maar alleen een beperkt aantal ‘kennisbeurzen’, die ze naar eigen inzicht mogen verdelen.

Bij universiteiten zal er weinig veranderen. Het tarief voor niet-EER-studenten mocht een paar jaar geleden al omhoog, in afwachting van het einde van de bekostiging voor die groep. Dat lieten de meeste universiteiten zich geen twee keer zeggen, ook al liep de gewone bekostiging nog door. Ook enkele hogescholen pasten de prijs alvast aan.

De volgend jaar gevraagde sommen verschillen per instelling. Fontys Hogescholen gaat bijvoorbeeld 7,2 duizend euro per studiejaar vragen. De kennisbeurzen zouden dat bedrag vervolgens drukken tot 3,7 duizend euro en excellente studenten betalen zelfs nog minder. Zittende studenten blijven 3,7 duizend euro betalen. Bij Inholland ligt dat bedrag tweehonderd euro lager, dankzij de kennisbeurzen. De Haagse Hogeschool gaat waarschijnlijk zevenduizend euro heffen, maar de kennisbeurzen kunnen dat drukken tot eveneens 3500 euro.

Een bacheloropleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen is iets goedkoper: 2700 euro per jaar. Maar een master kost iets meer: zesduizend voor een gammamaster, achtduizend voor een bètamaster en twaalfduizend voor een medische master. De Universiteit Maastricht is daarentegen duurder: daar kost een bachelor achtduizend euro en een master 11,5 duizend euro.

Het ministerie heeft de definitieve regeling nog niet bekendgemaakt. Het is bijvoorbeeld nog niet zeker of het geld geoormerkt zal worden. Daarom hebben sommige instellingen, waaronder de Hogeschool Rotterdam en Stenden Hogeschool, nog geen besluit genomen. [AR, BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?