Terug naar overzicht

Hbo en bedrijven samen op één site

De zogeheten RAAK-projecten, dat staat voor Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie, krijgen geld van het ministerie van OCW. De bedoeling is dat hogescholen, publieke instellingen en bedrijven samenwerken. Dat moet leiden tot vernieuwende producten of werkwijzen om de regionale economie en de kennis aan hogescholen ten goede komen.

Zeventien bedrijven zetten bijvoorbeeld samen met de Hogeschool Zeeland een kenniscentrum op voor het gebruik van bio-energie. Wat kunnen de bedrijven precies beginnen met zulke milieuvriendelijke energie? Afzonderlijk komen ze er niet aan toe om dat uit te zoeken, maar met de hogeschool erbij moet dat lukken.

Zo neemt Avans Hogeschool ook deel aan verschillende van deze projecten, zoals het opzetten van een kennis- en expertisecentrum voor ouderen in Roosendaal. Dat moet leiden tot een verbetering van de preventieve zorg voor ouderen, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Het lectoraat gerontologie van Avans begeleidt dit project.

Ook draaien er verschillende projecten met Avans en het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de regio. Een project om het mkb te helpen met nieuwe technologieën in de ICT is al afgerond. Dit jaar is Avans nog bezig met een project over internationaal zakendoen voor het mkb.

Kijk op http://www.innovatie-alliantie.nl/?id=223&t=RAAK_PBank om de kennisbank nader te bekijken. [BB/HOP,EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?