Terug naar overzicht

Het personeel is op

Volgens het Centrum voor Werk en Inkomen in Amsterdam stonden de vacatures bovendien langer open: 128 dagen tegen 106 in 2006. Onderzoek van het CWI wijst uit ‘dat het gevraagde personeel er gewoonweg niet is’. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?