Terug naar overzicht

Leraar zonder kopopleiding?

‘We moeten in elk geval niet terug naar de tijd dat studenten in drie maanden een eerstegraads lesbevoegdheid konden halen’, reageert hoogleraar onderwijskunde Hubert Coonen van de Universiteit Twente. ‘Iedereen die wel eens een school van binnen ziet, weet dat academici voor het beroep van leraar tegenwoordig meer didactische bagage nodig hebben. De universitaire lerarenopleidingen zijn goed georganiseerd en worden door de scholen als welkome versterking ervaren. Daar moeten we niet aan tornen.’

Een minder radicale aanpassing kan echter geen kwaad, vindt ook de vereniging van universiteiten. De bereidheid om leraar te worden kan toenemen als de onderwijsbevoegdheid weer binnen de reguliere opleiding kan worden behaald en studenten geen extra kopopleiding van een jaar hoeven te volgen. De universitaire lerarenopleidingen zijn al druk bezig met de voorbereidingen, meldt de VSNU.

Hans Zloch, hoofd van de lerarenopleidingen van de VU, weet er alles van. Volgens hem worden er in het hele land pogingen gedaan om de eenjarige educatieve opleiding te integreren in de reguliere opleiding. ‘Bij de bètaopleidingen is het al zover: daar kun je de lerarenopleiding volgen binnen de tweejarige master. Maar bij opleidingen met een eenjarige master lukt dat natuurlijk niet. Wel werken we aan de mogelijkheid om bachelorstudenten die leraar willen worden vast een minor van een half jaar aan te bieden. Hun tweedegraads lesbevoegdheid krijgen ze dan als ze na hun bacheloropleiding een educatieve kopopleiding van een half jaar volgen, vaak in de vorm van een werk-leertraject. Wie daarna ook zijn mastertitel haalt in het vak, moet nog een half jaar lerarenopleiding extra volgen om eerstegraads bevoegd te worden.’ [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?