Terug naar overzicht

Niveau basisonderwijs al twintig jaar gelijk

Op basis van deze onderzoeken concludeert het Cito dat alleen bij wiskunde en rekenen een structurele verandering heeft plaatsgevonden. Het hoofdrekenen is beter geworden, terwijl rekenen op papier juist een achteruitgang laat zien. Bij de rest van de vakken is het niveau constant gebleven.

Het lijkt erop dat de vernieuwingen die de afgelopen 25 jaar in het basisonderwijs zijn doorgevoerd, niet hun vruchten hebben afgeworpen. Dat zegt ook de directeur Basis- en Voortgezet Onderwijs van Cito, Gerrit Staphorstius, in de Volkskrant: ‘Het is mogelijk dat er op ander vlak wel verbeteringen zijn, zoals in het welbevinden van de leerlingen, of hun assertiviteit. Maar we moeten natuurlijk wel in de gaten houden wat de kerntaken zijn van het onderwijs.’

Deze conclusie staat haaks op de bevindingen van de commissie-Meijerink, die concludeerde juist dat er de laatste jaren sprake is van een versnelde achteruitgang in het basisonderwijs. Dit wordt onderstreept door het voortgezet onderwijs, de laatste jaren nemen de klachten over het niveau van de basiskennis bij aankomende leerlingen juist toe.

Toch vindt Staphorstius, niet dat het rapport in strijd is met de conclusies van de commissie-Meijerink. ‘We constateren dat het niveau al jaren niet vooruitgaat, en achterblijft bij wat wenselijk is. Ook bij basale vaardigheden, zoals rekenen en taal. Dat zijn toch de kerntaken van het onderwijs.’

Voor het volledige rapport zie: http://www.cito.nl/po/ppon/alg/Cito_PPON_20_jaar.pdf [TS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?