Terug naar overzicht

Ouders betrekken bij pestprobleem

De stichting informeert ouders over pestgedrag en het voorkomen van pesten. De training biedt ook handreikingen om het gepeste of pestende kind te helpen en pestgedrag aan de orde te stellen bij kind, ouders en leerkrachten. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

De stichting Tegen Zinloos Geweld houdt sinds 2005 anti-pestencampagnes op de Nederlandse basisscholen. Het doel is kinderen van vijf tot en met twaalf bewust te maken van het pestprobleem. Van alle vormen van geweld op scholen komt pesten het meest voor, 27 procent van de kinderen op de basisschool zegt wel eens gepest te worden. Uit onderzoek van TNO is gebleken dat pesten drastisch kan verminderen wanneer scholen het pesten continue onder de aandacht houden.

De campagne wordt ondersteund door een website: www.kidstegengeweld.nl/antipesten en een digitale nieuwsbrief die maandelijks naar alle basisscholen wordt verstuurd. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?