Terug naar overzicht

Pabo presenteert zich als kenniscentrum

‘We gaan onze talenten en kwaliteiten in de etalage zetten’, vertelt Pabo-directeur Nicole van Son. Met 25 workshops komen nagenoeg alle aspecten van het vak van leraar aan bod. ‘Het omvat het totale beroep. Docenten en studenten van de Pabo gaan de workshops samen vormgeven. We willen de scholen laten zien dat we ze meer te bieden hebben dan alleen stagiairs.’

De Pabo wil de rol benadrukken die zij kan spelen om het beroep door te ontwikkelen, bijvoorbeeld door meer onderwijs op het gebied van techniek en wetenschap. ‘Docenten en studenten van de Pabo en het werkveld ontwikkelen het beroep samen. We zijn daar al mee bezig, maar dit symposium is een bekrachtiging daarvan’, verklaart Van Son.

Tijdens het symposium kunnen de basisscholen en Avans met elkaar kennismaken. ‘Sommige scholen zullen één iemand sturen, anderen sturen er twintig. We gaan uit van zo’n 250 bezoekers.’ De basisscholen is gevraagd twee deelnemers te sturen naar het symposium, om met meer mensen de kennis te delen. Basisscholen die dat doen, ontvangen een innovatievoucher. Daarmee mag de school samen met de Pabo een project gaan vormgeven in het schooljaar 2008-2009.

Het symposium is ook de start van het gebruik van de site Kennisplein. Daar kunnen scholen hun vragen op het gebied van ontwikkeling kwijt. Avans bekijkt vervolgens of vierdejaars Pabostudenten hier onderzoek naar kunnen doen om de onderwerpen verder te professionaliseren.

De 25 workshops gaan onder meer over: wetenschap en techniek, ontwikkelingsgericht muziekonderwijs, Engelstalig onderwijs, geschiedenisonderwijs, opvoeding in verschillende culturen en het handschrift. Ton Bruining, Avanslector competentiegericht en vraaggestuurd leren, neemt tijdens het symposium afscheid met zijn slotpublicatie. Daarnaast staan er informatiestands. De studio wordt door een logopedist ingericht met een stemtest. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?