Terug naar overzicht

Provinciale sponsoring niet uitzonderlijk

‘De Universiteit van Tilburg en de TU Eindhoven kampen met een teruglopende instroom’, verklaart een persvoorlichter van de provincie. ‘Wij willen Brabant neerzetten als kennisregio en hebben er dus baat bij dat het aantal hoogopgeleiden juist toeneemt. We beginnen daarom met een subsidie voor de werving van studenten, maar we zijn in overleg over bredere steun.’

Bij de TU Eindhoven rekent men op een beurzenprogramma voor binnen- en buitenlandse studenten, meldt de website van universiteitsblad Cursor. In totaal zou Noord-Brabant maximaal anderhalf miljoen euro voor de universiteiten ter beschikking hebben.

Leidt provinciale steun niet tot competitievervalsing ten opzichte van andere instellingen? Bij het ministerie van OCW maakt men zich niet druk. ‘Universiteiten en hogescholen mogen extra middelen werven. In het bedrijfsleven, maar ook bij lagere overheden. Het departement bepaalt niet wat ze met dat geld mogen doen. Een speciaal beurzenprogramma is zo gek nog niet’, aldus een woordvoerder.

Een voorlichter van het Interprovinciaal Overleg zegt dat de Brabantse subsidie niet uitzonderlijk is. ‘Een provincie krijgt geld van het rijk en daarvan is een belangrijk deel geoormerkt voor bijvoorbeeld het landschap of de infrastructuur. Maar er is ook vrije bestedingsruimte en dat budget wordt regelmatig ingezet voor onderwijs. Zo heeft Friesland heeft meebetaald aan de bouw van hogeschoolpanden in Leeuwarden.’

En zo zijn er tal van voorbeelden. De Universiteit van Utrecht zit met de gemeente en de provincie in een ‘Taskforce Innovatie’ waar middelen voor beschikbaar zijn gesteld. En onlangs nog kondigde minister Plasterk aan dat de Hogeschool Zeeland niet alleen door OCW, maar ook door de provincie zou worden geholpen. De regionale bestuurders hebben de komende vijf jaar in totaal vijf miljoen euro gereserveerd. Voorwaarde is wel dat de hogeschool jaarlijks een businessplan kan voorleggen. Eerder al sponsorde Zeeland de komst van The Roosevelt Academy in Middelburg.

Universiteitenvereniging VSNU is blij met de extra middelen die op regionaal niveau worden opgehaald. Een woordvoerder: ‘Universiteiten spelen een belangrijke rol in hun eigen regio. Dat er wordt samengewerkt ligt dus voor de hand.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?