Terug naar overzicht

Schoolleider vindt bachelordiploma pabo te weinig

Duif meent dat de kwaliteit van het primair onderwijs ernstig tekort schiet. ‘Het niveau van de pabo moet fors worden verhoogd. Of je houdt ermee op, of je moet de pabo een mbo-ranking geven en een masteropleiding aanbieden tot leraar basisonderwijs’, stelt hij tegenover persbureau Novum. Op de lange termijn wil hij dat leraren in het primair onderwijs een masteropleiding gevolgd hebben.

De betrokkenheid van leraren is in orde, maar het zou schorten aan professionaliteit. Leraren in het primair onderwijs zouden te weinig weten van leerprocessen. Ze kunnen volgens Duif de resultaten van toetsen die leerlingen maken niet interpreteren. ‘Ze zijn goed in doen en kopiëren, maar ze moeten kunnen meten.’

Duif vergelijkt de Nederlandse situatie met Finland, waar een leraar in het basisonderwijs een mastertitel moet hebben. Finland steekt in internationale rankings van onderwijskwaliteit met kop en schouders boven andere landen uit. De 'juf en meester' staan in Finland in hoog aanzien, benadrukt Duif. In Nederland is daar volgens hem geen sprake van.

De commotie is ontstaan doordat de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht een 'academische lerarenopleiding primair onderwijs' beginnen. Daar kun je in vier jaar een universitair bachelordiploma onderwijskunde én een pabo-diploma halen.

Hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht Theo Wubbels deelt de mening van Duif dat de opleiding tot leraar in het primair onderwijs selectiever moet worden. Maar de mastertitel als harde voorwaarde stellen, noemt hij 'wat overdreven'. De nieuwe opleiding in Utrecht leidt ook niet op tot een master-, maar tot een bachelordiploma.

Theo Pullens, docent aan de Bredase Pabo, vindt dat niet vreemd. De noodzaak van een masteropleiding, ziet hij niet. Zo gaf hij afgelopen september al aan toen het plan ter sprake kwam: ‘Hoger opgeleiden worden leraar basisonderwijs via de bacheloropleiding die wij hier geven. Voor een masteropleiding zie ik op het moment geen reden. Maar kwaliteitsimpulsen zijn altijd belangrijk voor het onderwijs.’

De commissie Dijsselbloem, die onlangs een kritisch rapport schreef over de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen jaren, wil verbetering van de kwaliteit van de opleidingen tot leraar basisonderwijs. Volgens de commissie presteren leerlingen in het basis- en vervolgonderwijs op onderdelen als rekenen, wiskunde en lezen slechter dan nodig is. Zij sprak van een 'zorgwekkende dalende trend'. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?