Terug naar overzicht

Stagebegeleiding moet beter

Daarmee doen onderwijsinstellingen het slechter dan vorig jaar, toen de ondernemers nog een 5,4 over hadden voor de stagebegeleiding.  De ondernemers die aan het onderzoek meededen, werken vooral met hbo-studenten: 63 procent van de stagiairs is afkomstig van een hogeschool. Tien procent van de stagiairs komt van de universiteit, de rest volgt een opleiding in het mbo of lager.

Om van de onvoldoende af te komen, is meer betrokkenheid met de werkvloer gewenst. Ondernemers zeggen behoefte te hebben aan duidelijke informatie over de leerdoelen van de stage, en willen graag advies over de begeleiding van de stagiair.

Bedrijven steken echter ook de hand in eigen boezem: tachtig procent vindt de eigen begeleiding onder de maat. Een toename van vijf procent, die vooral wordt veroorzaakt door tijdgebrek.

Over de stagiairs zelf zijn de ondernemers beter te spreken, maar minder dan vorig jaar. Zij krijgen gemiddeld een 6,3 voor hun inzet en vaardigheden, drietiende minder dan in 2006. Vooral het taalniveau en de aansluiting op beroepspraktijk laten te wensen over. Toch voldeden de stagiairs bij zeventig procent van alle bedrijven en instanties aan de verwachtingen. Bijna alle ondernemers (95 procent) die aan het onderzoek meededen, willen ook in de toekomst met stagairs werken.

Voor ruim de helft van de geënquêteerden blijkt het steeds lastiger om aan geschikte stagiairs te komen. Extra geld hadden ze daar echter niet voor over. Net als in 2006 kregen de meeste studenten tussen de tweehonderd en vierhonderd euro stagevergoeding. Wel is bijna de helft van de ondervraagden bereid in de toekomst een hogere vergoeding te betalen.

De krapte op de arbeidsmarkt noopt ondernemers ook tot het werven van groentjes: bijna zestig procent heeft een stagiair wel eens een vaste baan aangeboden. Meer dan veertig procent gaf de student de ruimte zijn opleiding af te maken. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?