Terug naar overzicht

Tentamen niet gehaald, dan half jaar weggegooid

De studenten hadden kunnen weten dat er zwaar getild werd aan het tentamen, zo vindt de examencommissie van Technische Bedrijfskunde. ‘Het is bij de start van het project, waar het tentamen onder valt, duidelijk verteld. Het staat ook in de studiewijzer’, zei de vertegenwoordiger van de examencommissie gisteren tijdens de zitting. Niet halen van het tentamen, betekent onmiddellijk stoppen met het gehele project.

Beide studenten hebben een onvoldoende gehaald voor het desbetreffende tentamen. Als gevolg daarvan moesten ze dus stoppen met het project. Inmiddels zijn ze weer opnieuw begonnen met hetzelfde project, maar ze willen wel een principiële uitspraak van het College van Beroep (CvB), de onafhankelijke rechtbank van Avans. Saillant detail hierbij is dat de normering van het project inmiddels veranderd is. Nu is een 4 voldoende om door te gaan. In plaats van de 5,5 die daar eerst voor stond. Allebei de studenten hadden, met de nieuwe normering, wel door kunnen gaan met het project.

‘Waarom is er in dit project van het normale stramien afgeweken?’, vroeg de voorzitter van het CvB. Normaal is het namelijk zo dat iemand met een onvoldoende voor een tentamen, altijd het project kan afmaken en alsnog een hertentamen kan doen, of zijn tentamencijfer kan compenseren. Volgens de examencommissie is daar een goede reden voor: ‘Middels het tentamen willen we toetsen of iemand de minimale basiskennis beheerst. Het is ook een middel om meeliften te voorkomen.’

Opvallend is dat andere docenten van de opleiding, die niet betrokken zijn bij het project, vragen stellen bij de gang van zaken. ‘Op aandringen van docenten zijn we met deze klacht bij het College gekomen’, vertelden de studenten.

Dat het halen van dertig studiepunten afhangt van één onderdeel, is toegestaan. Er zijn althans geen regels die het verbieden. Ook niet in de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding. ‘Bij andere opleidingen zijn ook zoveel studiepunten te verdienen voor stages of afstuderen’, zei het docentlid van het CvB. Hij zag daar verder ook geen problemen in.

Het College verklaart de zaak niet gegrond. De opleiding heeft geen regels overtreden, wel had de communicatie naar studenten toe duidelijker kunnen zijn. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?