Terug naar overzicht

Veel respons op onderzoek AIM

In januari begon de Holland Consulting Group aan haar onderzoek naar de toekomst van de AIM, via enquêtes die per opleiding gehouden werden. De onderzoekers haalden hieruit een gezamenlijk beeld van de academie. De bevindingen zijn teruggekoppeld aan de medewerkers en dat was maar goed ook.

In de academieraad vanochtend volgde een discussie over de verschillende interpretaties die er aan vragen gegeven konden worden. Zo was er een vraag of er de afgelopen tijd aanzienlijke onderwijsvernieuwingen waren doorgevoerd. ‘Het ligt er maar net aan in welk tijdvak je dat wilt zien en wat je ‘aanzienlijk’ noemt’, sprak docentlid Paul Lindelauf. Ook werd verschillend gedacht over de concurrentiepositie van de AIM: 'Je kunt sec kijken naar wie de concurrenten zijn en waar je uit kunt kiezen. Of naar het concurreren met elkaar, zodat je er last van hebt’, legde docentlid Jan Woolderink uit.

‘Zo kun je met de conclusies een aantal kanten op’, stelde docentlid Pieter Kop Jansen. De stand van zaken is dat de onderzoekers nu moeten uitmaken welke toekomstscenario’s het meest voor de hand liggend zijn voor de academie. ‘Er heersen twee beelden over de AIM, een erg negatief beeld bij de Raad van Bestuur en een positief beeld van de medewerkers. Het bureau gaat nu bekijken welke het dichtst bij de feiten ligt’, aldus Lindelauf. De onderzoekers gaan eerst nog de Raad van Bestuur en de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad interviewen.

Uiteindelijk wordt een drietal scenario’s gepresenteerd aan de Raad van Bestuur. Die zijn, naast het huidige verbeterplan, nodig om de academie weer goed draaiend te krijgen. De meest bruikbare wordt in het eindrapport van 1 maart verder uitgewerkt. Verschillende scenario’s die mogelijk zijn, zijn bijvoorbeeld een verscherping van het verbeterplan, een gedeeltelijke óf een totale opsplitsing van de opleidingen van de AIM.

De academieraad was tot op heden tevreden over hoe het onderzoek is verlopen. ‘Het beeld van de AIM dat uit de enquête naar voren kwam, is eerst nog eens gecheckt. Iedereen is gehoord en de verschillende manieren van interpretatie zijn eruit gehaald’, stelt Lindelauf. Welke kant de afloop op gaat, is nog niet duidelijk. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?