Terug naar overzicht

Zesje voor gehandicaptenvoorzieningen

Instellingen krijgen gemiddeld een 6,2 voor hun inspanningen om gebouwen en sites toegankelijker te maken. 

Dat blijkt uit onderzoek van het Expertisecentrum Handicap en Studie en het Leidse onderzoeksbureau Choice, waaraan in 2007 meer dan 23000 studenten meededen. Van hen zeggen er tweeduizend te kampen met een handicap, wat neerkomt op 8,7 procent. Dat percentage is beduidend hoger dan in de voorgaande drie jaren, toen steeds zo’n 6,5 procent aangaf een functiebeperking te hebben. Een schokkende toename? De onderzoekers denken van niet: de jongste cijfers zijn voor een groot deel gebaseerd op een internetenquête, een methode die in 2006 nog niet werd gebruikt. Vermoed wordt dat studenten sneller een beperking willen toegeven via deze minder persoonlijke benadering.

Invloed op de waardering heeft de aanpassing in het onderzoek niet. Het hoger onderwijs moet het al vier jaar stellen met een mager zesje. Opmerkelijk, want het ministerie van OCW reserveert sinds 2006 jaarlijks tussen de 2,5 en de 3,5 miljoen euro op de begroting voor investeringen die het leven van gehandicapte studenten moeten vereenvoudigen.

Lees- of rekenstoornis is de meest voorkomende functiebeperking. Van de tweeduizend studenten met een handicap geeft 41 procent aan last te hebben van dyslexie of dyscalculie. Veertien procent heeft psychische problemen, terwijl twaalf procent kampt met een chronische ziekte. Een kleinere groep is slechtziend tot blind (zeven procent) of heeft een bewegingsbeperking (zes procent).

Uitgesplitst per instelling zijn de verschillen in waardering voor de voorzieningen groot. In het hbo krijgen de Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten (7,11) en de Christelijke Hogeschool Ede (7.09) een ruime voldoende voor hun inspanningen. Onder de universiteiten scoren de Universiteit Twente (7,01) en de Wageningen Universiteit (6,93) het hoogst.

Het gemiddelde wordt naar beneden gehaald door de hotelscholen in Amsterdam en Den Haag (5,04) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (5,3). Verder valt op dat de grote hogescholen ruim onder het gemiddelde blijven: de faciliteiten van Inholland Delft, Rotterdam en Den Haag krijgen een 5,53, de Limburgse vestigingen van Fontys Hogescholen komen er met een 5,48 nog slechter af.

Avans in Den Bosch scoort met 6,62 punten van de drie Avanssteden het beste. Breda krijgt een 6,38 en Tilburg een 5,92. Vooral op het onderdeel voorlichting doet Tilburg het slecht, men krijgt hiervoor een 5,34. Het hele onderzoek is terug te vinden op: www.choi.nl/download/Gebruikerstoets_handicapstudie07.pdf

In Punt 07, die nu in de bakken ligt, staat een uitgebreid artikel over de rolstoelvriendelijkheid van Avans. Puntstagiaire en rolstoelgebruiker Wieneke van der Vlies heeft de drie hoofdgebouwen getest. [TdO/HOP, AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?