Terug naar overzicht

AIM stopt, wel nieuwe ICT-academie

De Raad van Bestuur van Avans volgt hiermee het advies op van de Holland Consulting Group. 

De opleidingen Informatica (I) en Bedrijfskundige Informatica (BI) vinden elkaar in die nieuw op te zetten academie. ‘Als opvolger van de AIM blijft er dus een herkenbare ICT-academie in Breda’, stelt Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur. Technische Informatica wordt ondergebracht bij de Academie voor Technologie & Management in Breda.

CMD is volgens Van Kalmthout groot genoeg om een eigen academie te worden. Dezelfde opleiding die in Den Bosch in 2009 start, wordt daar nauw bij betrokken. CMD heeft op dit moment, evenals de opleidingen I en BI samen, zo’n 700 studenten. ‘CMD groeit en die opleiding krijgt duidelijk een accent in de richting van het bedrijfsleven. Serious gaming is daar een onderdeel van’, aldus Van Kalmthout. Of het gevolgen heeft voor de numerus fixus kan Van Kalmthout nog niet zeggen. ‘We gaan eerst afspraken maken met Den Bosch over de totale omvang die de opleiding krijgt. Die is van groei verzekerd en de kwaliteit is prima.’

De veranderingen in de organisatie betekenen dat er op korte termijn drie projectgroepen worden gevormd. Twee voor de nieuw op te zetten academies en één om Technische Informatica zo goed mogelijk in te passen bij de Academie voor Technologie & Management in Breda. Een stuurgroep met Van Kalmthout, Harry Koopman en de huidige directie sturen de projectgroepen aan. ‘Komende september willen we zoveel mogelijk gerealiseerd hebben. In enkele gevallen is dat wellicht te snel, maar dan kijken we naar enig uitstel. Wachten tot 2009 is te lang’, stelt Van Kalmthout.

Of het begrotingstekort met deze stappen is opgelost, is volgens de bestuurder te snel gesteld. ‘Dat is ontstaan omdat de interne organisatie niet op orde was. Maar er zijn al flinke stappen gezet. Door de opleidingen door te zetten in een nieuwe omgeving is het op te lossen’, meent Van Kalmthout. ‘De AIM was een complex geheel met onvoldoende samenwerking. Alle andere opleidingen van Avans zijn ook rendabel, dus waarom zou dat bij deze opleidingen niet zo zijn.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?