Terug naar overzicht

Avans steekt nek uit met nieuwe vorm van studentenwerving

De hogeschool gebruikt hiervoor de zogenaamde kleurenbenadering van marktonderzoeksbureau TNS NIPO. Een kleur staat voor een type student. Is een scholier een statuszoeker, idealist of bijvoorbeeld een zelftontplooier? Dat wil Avans graag weten, om er vervolgens op te kunnen inspelen.

‘Als een student nu naar de studiebeurs in Utrecht gaat, dan duizelt het hem’, zegt Koopman. ‘Tientallen aanbieders, honderden opleidingen, er is zoveel aanbod.’ Ook Avans staat met een ‘aanbodgerichte’ stand op de beurs. ‘En iedereen probeert dan zo leuk mogelijk te vertellen over een bepaalde opleiding, maar de student weet vaak nog helemaal niet wat hij wil.’

 

Het gevolg is dat veel studenten ‘zomaar’ wat kiezen, waardoor de uitval in het hbo jaarlijks groot is. Dat kun je volgens de bestuursvoorzitter van Avans voorkomen. In de nieuwe marketingsstrategie is het de bedoeling om eerst te kijken naar de belangstelling van studenten. Waarom gaan ze studeren?

 

Aan de hand van de belevingswereld van studenten, maakte TNS NIPO een indeling in vijf verschillende typen studenten. Het bureau maakt daarbij een onderscheid tussen intrinsiek (van binnenuit) en extrinsiek (van buitenaf) gemotiveerde studenten. Intrinsiek gemotiveerden zijn ‘de idealist’, ‘de vakgeïnteresseerde’ en de ‘zelfontplooier’. Extrinsiek gemotiveerden zijn ‘de statuszoeker’ en de ‘normatieven’.

 

Die indeling wordt gebruikt bij de werving. Het ene type student moet bijvoorbeeld anders aangesproken worden dan de ander. De indeling helpt de studenten bij hun studiekeuze, verwacht Koopman. Als in een trechter komt de student dan terecht bij de opleiding van zijn keuze.

 

De nieuwe aanpak vereist een behoorlijke ‘attitudeverandering’ van de hele organisatie, dat weet de bestuursvoorzitter zeker. Ook als de studenten binnen zijn, moeten zij het gevoel hebben dat ze op de goede plek zitten. Mogelijk moeten daarvoor onderdelen van het onderwijsprogramma worden aangepast. Een opleiding die veel statuszoekers trekt, kan hen bijvoorbeeld bedienen door gastcolleges te laten verzorgen door sprekers van grote bedrijven.

 

Hoe alles precies in zijn werk zal gaan, is nog niet bekend. Koopman merkt op dat de benamingen en zelfs de typeringen nog kunnen wijzigen, als ze niet goed blijken te werken.

 

Het strategisch marketingplan valt onder het Meerjarenbeleidsplan 2006-2010. Voor de uitvoering hiervan is gekozen voor een experimentele aanpak. In dit geval betekent dit dat de technische academies de nieuwe aanpak gaan testen. Hoe zij dat gaan doen, kan Koopman nog niet zeggen. ‘We staan aan de beginfase’. Op het moment wordt ook onder eerstejaars onderzocht welke typen studenten Avans nu in huis heeft. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?