Terug naar overzicht

Betere baan dankzij verenigingswerk

Die conclusie trekt socioloog Stijn Ruiter in het onderzoek waarop hij volgende week aan de Radboud Universiteit Nijmegen promoveert. Hij maakte gebruik van een dataverzameling van de afdeling sociologie, waarin mensen werden gevraagd naar hun beroep en hun maatschappelijke participatie gedurende meerdere jaren. Daardoor kon hij antwoord geven op de vraag of mensen een betere baan krijgen dankzij hun lidmaatschap van organisaties of dat ze juist worden gevraagd om lid te worden vanwege hun mooie maatschappelijke positie. Het eerste bleek het geval.

Politieke partijen, vakbonden, milieugroeperingen, maar ook zangkoren en sportclubs: het blijken allemaal organisaties waarvan het loont om lid te zijn, zegt Ruiter. Het gaat daarbij vooral om het netwerk waarvan de leden deel uitmaken, niet om hoe actief ze daarbinnen zijn. Dat laatste levert namelijk geen extra voordeel op, behalve voor de eerste baan van jonge sollicitanten. Calculerende burgers kunnen hun tijd dus beter verdelen over verschillende lidmaatschappen dan veel tijd in vrijwilligerswerk te steken. ‘Een wrange conclusie’, erkent Ruiter in een persbericht. ‘Verenigingen zitten daar natuurlijk niet op te wachten. Maar waarschijnlijk zijn mensen niet alleen lid om er zelf beter van te worden.’

Verenigingen waarvan de leden beroepen met een hogere status hebben, leveren de beste netwerkkansen. Denk aan Amnesty International en Vluchtelingenwerk, maar ook aan politieke partijen en milieuverenigingen. Voorwaarde is wel dat de leden vergaderingen bijwonen. Minder kans op een betere baan hebben leden van buurtverenigingen, religieuze organisaties en hobbyclubs, maar nog altijd méér dan mensen die helemaal nergens lid van zijn.

 Fnuikende factoren zijn televisie, communisme en oorlog. Uit een bestand met gegevens over 200 duizend mensen in 56 landen blijkt dat generaties die veel tv keken later in hun leven minder deelnamen aan maatschappelijke organisaties. Oorlogservaringen en langdurige blootstelling aan een communistisch regime deden de verenigingszaak evenmin goed. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?