Terug naar overzicht

Congres over werken met risicojongeren

Aanleiding voor het congres zijn de ontwikkelingen in de sociale sector, waarin veiligheid een steeds grotere rol speelt. Denk aan GGZ-medewerkers die te maken krijgen met agressieve patiënten of misbruik van zelfstandig wonende verstandelijk gehandicapten. Tijdens het congres wordt ingegaan op de rol die de sociale sector speelt wat betreft veiligheid bij het werken met risicojongeren.

Het congres is bedoeld voor alle professionals die werken met risicojongeren. Het doel is kennis over het onderwerp verzamelen en verspreiden onder de deelnemers. Dat zijn bijvoorbeeld medewerkers van justitie en politie, maar ook sociaal-agogen, beleidsmedewerkers die zich bezighouden met sociale veiligheid, onderzoekers en mensen uit het onderwijs. Als gezamenlijke missie hebben zij het terugdringen van jeugdcriminaliteit.

Thema’s die aan bod komen zijn ‘effectieve interventies in het werken met risicojongeren’, ‘veiligheid van professionals’ en ‘ethische vraagstukken met betrekking tot werken in een gedwongen kader’ (door de rechter opgelegde hulpverlening).

In het Expertisecentrum Veiligheid werken verschillende lectoraten samen: Integrale veiligheid (lector Hans Moors), Jeugd en veiligheid (lector Ben Rovers) en de lectoraten Veiligheid, openbare orde en recht en Reclassering, waarvoor lectoren worden geworven. November vorig jaar hielden lectoren Moors en Rovers hun lectorale rede. Leden van de kenniskring en de lectoren publiceren en doen zelf onderzoek of voor opdrachtgevers.

Het congres vindt 11 juni plaats bij Avans Hogeschool in Den Bosch. Op het (voorlopige) programma staan de hele dag door optredens van rappers en skaters, een science café met onderwerpen als criminologie, sociologie en filosofie en de vertoning van documentaires en films. Daarnaast kunnen deelnemers zich inschrijven voor deelsessies en komen er verschillende sprekers. Ook wordt het handboek ‘Werken met risicojongeren’ gepresenteerd. Meer informatie is te vinden op www.werkenmetrisicojongeren.nl. [SW] 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?