Terug naar overzicht

Geen diploma, toch een hbo-opleiding volgen

EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Mensen die al jaren een baan hebben in de zorg en nu een hoger onderwijsdiploma willen of een baan op een administratiekantoor hebben en hogerop willen, kunnen zich wenden tot het EVC-centrum.

Avans heeft procedures opgesteld om objectief te kunnen beoordelen of werkenden over de juiste competenties beschikken. Het is de bedoeling dat er bij Avans meer studenten binnenkomen die werkervaring hebben. Als competenties zijn aangetoond, kunnen studenten ook vrijstellingen krijgen voor hun opleiding.

Docenten van de academies worden opgeleid tot assessor. Zij beoordelen of iemand beschikt over de juiste competenties en stellen een rapport op. Dat gaat naar de examencommissie van een opleiding. Die bepaalt of iemand ook vrijstellingen krijgt. 

Tot nu toe was het zo dat iemand die niet de juiste vooropleiding had, maar wel 21 jaar of ouder was, alleen een ‘toelatingsexamen 21+ ’ kon doen om toch toegelaten te worden tot een hbo-opleiding. In het examen wordt gekeken of iemand geschikt is voor de opleiding en de Nederlandse taal goed beheerst.

De komende twee jaar moet het EVC-centrum goed van de grond komen en optimaal gaan samenwerken met alle academies van Avans. Tot nu toe wordt er voornamelijk samengewerkt met de Academie voor Deeltijd en Avans+, de commerciële tak van Avans.

Het EVC-centrum is een onderdeel van het project Aansluitingscentrum van het meerjarenbeleidsplan ‘Wederkerig investeren’. De projectgroep houdt zich voornamelijk bezig met de aansluiting van voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs op het hbo. [SW]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?