Terug naar overzicht

Hbo eist meer geld voor docenten

Met het vergrijzingsspook op de loer willen hogescholen hun docenten meer salaris, afwisselender werk en nascholing aanbieden. De 215 miljoen euro die dat jaarlijks gaat kosten gaan de hogescholen voor het grootste deel zelf betalen, maar de minister zou honderd miljoen moeten bijdragen. Dat zou geen probleem zijn, gezien het extra miljard dat de minister op aanraden van de commissie-Rinnooy Kan voor het gehele onderwijs heeft gereserveerd.

Groot was de teleurstelling toen het ministerie vorige week ‘slechts’ twintig miljoen op tafel legde. Bovendien kon het niet beloven dat hbo-docenten veel geld zouden krijgen uit het zogenoemde scholingsfonds voor het gehele onderwijs. Daarop hebben de HBO-raad en de vakbonden het overleg opgeschort. Zij hopen dat het ministerie op korte termijn met ‘een serieus bod’ komt. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?