Terug naar overzicht

Hoger onderwijs allang akkoord met togatraject hbo’ers

Directeur Gerard Hupperetz van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys liet er zijn feestje niet door bederven. Toch had hij het leuk gevonden als Hirsch Ballin het nieuwe pand van zijn hogeschool twee weken terug had geopend met de mededeling dat afgestudeerde hbo-juristen opkunnen voor een loopbaan als advocaat, rechter of notaris. Op voorwaarde dat zij daarvoor een schakeltraject en een wetenschappelijke master volgen.

Maar het kabinet blijkt nog niet zo ver. De minister van Justitie wil eerst nog overleggen met zijn collega Plasterk van OCW. Opmerkelijk, want volgens Hupperetz heeft OC al halverwege 2007 laten weten dat het civiel effect – zoals toegang tot de togaberoepen formeel heet – snel zou worden geregeld. ‘En een handreiking van het onderwijsveld is al helemaal niet meer nodig’, aldus Hupperetz. ‘Want die ligt er al. Het landelijk decanenoverleg van de wo-rechtenopleiding heeft vorig jaar al gesproken met het ministerie van Justitie. Zij hebben toen laten weten dat er onder een aantal voorwaarden geen problemen meer zijn.’

Aalt-Willem Heringa, decaan van de Maastrichtse rechtenfaculteit en voorzitter van het landelijk decanenoverleg, zegt dat de discussie eigenlijk is afgerond. ‘Afgesproken is dat studenten die een hbo-rechtenopleiding hebben voltooid een zwaar schakeltraject van zestig studiepunten van de universiteit krijgen voorgeschoteld. Alleen als ze daar doorheen komen, mogen ze een juridische master volgen waarmee ze uiteindelijk rechter, advocaat of notaris kunnen worden.’
Hbo’ers die rechten willen studeren aan de Universiteit Maastricht, volgen dit programma al. Of die straks ook toegang krijgen tot de toga, is nog niet duidelijk. Heringa: ‘Dat hangt af van de precieze wetswijziging. Het zou zomaar kunnen van niet. Het lijkt me best frustrerend om zo’n schakelprogramma te volgen en niet te weten wat je rechten zijn.’

Behalve de decanen is ook de HBO-raad akkoord. Gerard Hupperetz van de Juridische Hogeschool vertelt dat de koepelorganisatie uiteindelijk maar één voorwaarde had. ‘In de toekomst moet worden bekeken of er vergelijkbare mogelijkheden zijn voor afgestudeerden van de opleidingen sociaal-juridische dienstverlening, “management, economie en recht” en hoger juridisch onderwijs.’

Twee jaar geleden al staakten de beroepsverenigingen hun verzet na advies van een speciale commissie die was ingesteld door ex-staatssecretaris Rutte. ‘We wachten dus eigenlijk al twee jaar op Den Haag’, verzucht Aalt-Willem Heringa, die aankondigt het thema voor de eerstvolgende vergadering van decanen op de agenda te zetten, ‘tenzij het is geregeld.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?