Terug naar overzicht

Hoog collegegeld niet-EER-studenten ‘onnodig’

De aanpassing van de bekostiging voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte is geen bezuiniging, benadrukte de bewindsman vorige week in overleg met de studentenbonden. De vergoeding voor deze groep wordt met ingang van 2009 weliswaar bevroren op vijftig miljoen euro per jaar, maar daarmee ontvangen de instellingen niet minder geld. ‘Ze kunnen daarom een normaal collegegeld blijven vragen.’ Als ze het collegegeld toch verhogen, kunnen ze de studenten ter compensatie kennisbeurzen geven.

Of de instellingen dat laatste ook echt gaan doen, mogen ze van de PvdA-minister zelf weten. Onlangs liet hij weten dat de vijftig miljoen voor niet-Europese studenten niet geoormerkt is en dat hij de universiteiten en hogescholen alleen zal afrekenen op hun totale internationaliseringsbeleid.

Spijtig, vinden LSVb en ISO, die bang zijn dat deze groep studenten de melkkoe van het Nederlandse hoger onderwijs wordt. Maar Plasterk hield voet bij stuk: ‘Dit jaar wordt het geld voor het eerst zo verdeeld. De Tweede Kamer heeft er groen licht voor gegeven aan mijn voorgangers, en ik wil daar nu niet aan tornen.’

Ook de niet-EER studenten die bij Avans gaan studeren, betalen volgend jaar een verhoogd tarief. In plaats van 3975 euro nu, gaan zij in 2008-2009 7200 euro betalen voor hun opleiding bij Avans. [TdO/HOP, AR]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?