Terug naar overzicht

Huisartsentekort afgewend

Het Capaciteitsorgaan geneeskundeopleidingen stelt minister Klink van Volksgezondheid voor om het aantal opleidingsplaatsen voor huisartsen slechts licht te laten stijgen: van 516 naar 540 plaatsen per jaar. Dat nieuwe aantal moet in 2009 beschikbaar zijn. De wijzigingen moeten zorgen voor een gezond artsenbestand in de periode 2019-2025.

Zes jaar geleden maakte men zich nog zorgen over een mogelijk tekort aan huisartsen: in 2012 zou dat al oplopen tot twintig procent. Sindsdien nam het aantal huisartsen in opleiding echter met vijftig procent toe. Bovendien heeft de komst van de praktijkondersteuners de
werkdruk verlicht. Daardoor kunnen huisartsen zich beter concentreren op hun kerntaken. Nederland telde in 2007 een kleine negenduizend huisartsen, die werden bijgestaan door ongeveer drieduizend praktijkondersteuners.

Het aantal opleidingsplaatsen voor internisten moet fors omhoog van 123 naar 173 in 2009. Dan moeten er bovendien 86 radiologen worden opgeleid in plaats van de huidige zeventig. Andere specialismen kunnen krimpen: heelkunde vanaf 2009 naar 42 tot 56 artsen in
opleiding, tegen 68 in 2006. Voor cardiologie en neurologie is een vergelijkbare daling van het aantal opleidingsplaatsen voorgesteld. 'We hebben meer aio's op voorraad dan nodig', luidt het commentaar van de woordvoerder van het Capaciteitsorgaan in vakblad Medisch
Contact
deze week. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?