Terug naar overzicht

Inventarisatie Avansstudenten in islamitische landen

Avans heeft de afgelopen weken in kaart gebracht welke studenten er in islamitische landen verblijven en contact met hen gezocht. ‘We hebben hen verteld dat ze het nieuws goed moeten bijhouden via onder meer de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook moeten zij weten waar de Nederlandse ambassade zich bevindt en hoe ze die kunnen bereiken’, vertelt Peter van Bragt van het International Office.

Ook Avans zelf houdt dagelijks goed in de gaten hoe de situatie in de islamitische wereld is. Als die verslechtert, kan Avans snel contact opnemen met studenten die in gevarengebieden verblijven en als dat nodig is actie ondernemen.

De maatregelen die nu worden genomen, zijn vastgelegd in een calamiteitenplan, dat binnenkort ter besluitvorming naar de Raad van Bestuur gaat, meldt Harm Beijer, interim-directeur van de Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken. Avans gaat vanaf nu structureel bijhouden welke studenten en medewerkers zich waar in het buitenland bevinden.

Verwacht wordt dat deze maand de antikoranfilm van parlementariër Geert Wilders verschijnt. In verschillende landen als Afghanistan en Pakistan is daar al heftig tegen geprotesteerd. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?