Terug naar overzicht

Juridisch gevecht over student Juridische Hogeschool

Lang heerste er twijfel in de AMR of het kon: een student van de Juridische Hogeschool, een samenwerking van Avans en Fontys, in de medezeggenschapsraad van Avans. ‘Beleidszaken van de Juridische Hogeschool komen nooit in de AMR aan de orde’, stelde docentlid Tonja Nijenhuis tijdens de discussie vorige maand in de raad. ‘De Juridische Hogeschool staat los van Avans.’

Besloten werd uit te zoeken of de kandidaatstelling van Kalfsbeek mogelijk was. Pas een week geleden kwam uitsluitsel: iedereen die ingeschreven staat bij Avans, mag zich kandidaat stellen. Daar zijn geen uitzonderingen op. Kalfsbeek staat primair ingeschreven bij Avans in Den Bosch. Ze heeft dus het volste recht om haar stem in de AMR te laten horen. Om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten bij Fontys is ze ook bij die hogeschool aangemeld.

Voor medewerkers van de Juridische Hogeschool is het onmogelijk om zich voor de AMR verkiesbaar te stellen, omdat zij niet in dienst zijn bij Avans, maar bij de Stichting Juridische Hogeschool.

De Juridische Hogeschool is in feite een aparte hogeschool, de raden van bestuur van Fontys en Avans sturen die gezamenlijk aan. De vraag is of het reëel is, dat studenten daarvan vervolgens invloed hebben op Avansbeleid. ‘Ze vertegenwoordigt niet haar eigen academie, maar moet Avansbreed denken. De Juridische Hogeschool heeft een eigen medezeggenschapsraad die het beleid daar toetst’, zegt John de Wit, secretaris van Bureau Medezeggenschapszaken.

De Wit stelt dat de discussie over studentleden van de Juridische Hogeschool nog moet beginnen. ‘De AMR werkt nog onder een oud reglement, van enkele jaren geleden. Een nieuw reglement wordt na de verkiezingen opgesteld. Daarbij komt dit discussiepunt opnieuw aan de orde.’

Het is niet ondenkbaar dat als het nieuwe reglement voor de AMR eenmaal is opgesteld, Kalfsbeek weer moet vertrekken uit de raad. ‘Het zou ook kunnen dat het reglement pas ingaat, als er weer een nieuwe medezeggenschapsraad wordt verkozen. Maar dat moet op dat moment blijken. Ik kan nu niet vooruitlopen op dat besluit, maar het kan beide kanten op’, meent De Wit.

Stemmen op de kandidaten van de AMR kon tot gistermiddag. Maandagochtend zal bekend worden of Kalfsbeek ook echt verkozen is tot nieuw lid van de AMR. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?