Terug naar overzicht

Kritiek op rekenonderzoek LSVb

Onder de kop 'LSVb misrekent zich bij pabo's' trekt de HBO-raad het onderzoek van de studentenbond in twijfel. Op basis van een enquête onder 210 pabostudenten concludeert de LSVb dat de opleidingen tekortschieten in het rekenonderwijs. Gisteravond lichtte de bond de bevindingen toe in het tv-programma Eén Vandaag.

De HBO-raad is not amused en stelt in een verklaring dat de LSVb 'geen betrouwbaar beeld' geeft. 'Het rapport is gebaseerd op een slordige en beperkte klachteninventarisatie die algemene uitspraken op geen enkele manier rechtvaardigt.' Jaarlijks starten tienduizend
studenten aan een opleiding tot leraar basisonderwijs, terwijl slechts 58 eerstejaars het vragenformulier invulden; een percentage van 0,5 procent, zo rekent de HBO-raad voor. Daarbij deed slechts de helft van de pabo's mee en van veel andere instellingen was het
aantal deelnemers beperkt tot een, twee of drie respondenten.

'Ronduit curieus' noemt de HBO-raad het dat op vragen als 'Wordt er standaard rekenonderwijs gegeven' sommige studenten met 'ja' antwoorden, terwijl collega's van dezelfde opleiding een 'nee' invullen.

'Heel vervelend', reageert LSVb-voorzitter Lisa Westerveld, op haar beurt. 'De HBO-raad doet net of wij een wetenschappelijk onderzoek presenteren, maar dat beweren we helemaal niet.' Naar aanleiding van klachten van studenten besloot de bond een bredere steekproef te houden, waarbij in een week tijd meer dan tweehonderd studenten reageerden. 'Die bevestigen wat wij al vermoedden. Het rekenonderwijs is op veel instellingen niet verbeterd.' [GR/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?