Terug naar overzicht

LSVb: onvoldoende rekenles bij pabo’s

De studentenbond enquêteerde studenten van ruim dertig instellingen. Aanleiding was het grote aantal eerstejaars dat vorig jaar van de opleiding werd gestuurd omdat ze gezakt waren voor de verplichte rekentoets. Met de uitkomsten van het onderzoek ziet de LSVb de eerder geuite kritiek op het rekenonderwijs van de pabo's en de toets bevestigd.

Bijna eenderde van de respondenten zegt geen extra rekenonderwijs te kunnen krijgen als zij daar behoefte aan hebben. Bij eerstejaars is dit nog hoger: veertig procent. Aan eentiende van de studenten wordt helemaal geen rekenen aangeboden in het lesprogramma (zeven procent onder eerstejaars). Daarbij meldt ruim eenderde van de studenten dat zij de gemaakte toets achteraf niet in mag zien; bij eerstejaars is dat meer dan de helft.

'De instellingen hebben hun verantwoordelijkheden niet genomen en schieten tekort in de voorlichting en in het geven van onderwijs', concludeert de LSVb. De gang van zaken rondom de rekentoets is 'nog steeds slecht'. Behalve klachten over storingen en gebruiksvriendelijkheid, is de beperkte inzage een groot probleem.

Karel Aardse, collegevoorzitter van de Utrechtse Marnix Academie en voorzitter van het Sectoraal Adviescollege Hoger Pedagogisch Onderwijs, is 'hogelijk verbaasd' over het onderzoek. 'Dat kan niet kloppen', reageert hij. 'Alle instellingen hebben reken- en wiskundeonderwijs op het hoogste niveau. En er zijn landelijk afspraken gemaakt over de ondersteuning van de studenten die niet slagen voor de toetsen. De HBO-raad inventariseert momenteel of de opleidingen hier genoeg aan doen.'

'Nonsens', noemt hij de uitlatingen van een aantal studenten van 'zijn' Marnix Academie die zeggen dat er geen rekenlessen zijn en dat het ontbreekt aan de mogelijkheid om extra onderwijs te volgen. 'Er is standaard rekenen opgenomen in de eerste twee jaar. Dat programma moeten alle studenten volgen. Daarnaast kunnen studenten die struikelen over de rekentoetsen extra colleges volgen.'

Dat de resultaten van de toetsen niet kunnen worden ingezien, zoals veel studenten in de enquête beweren, was bij de invoering vorig jaar een probleem, erkent hij. Maar inmiddels is dit ondervangen door studenten inzicht te geven in de scores op de categorieën, zoals werken met procenten. En wie per se de uitkomst per som wil weten, kan die inzien bij het Cito in Arnhem.

Minister Plasterk zei vandaag tijdens een overleg met de studentenorganisaties dat hij het 'heartbreaking' vindt om pabostudenten te zien ploeteren voor hun rekentoets. Maar de LSVb-suggestie dat ze geen bindend negatief studieadvies zouden moeten krijgen zolang de bijspijkerprogramma's nog niet op orde zijn, schoof de minister terzijde. 'Dan moeten mensen die de toets niet halen herkansingen maken in het tweede en derde jaar. Dat is toch schrijnend? Het gaat om vragen als 'zet de breuk zeven achtste om in procenten', of 'hoeveel is 568 min 98?'. Het is niet onredelijk om van onderwijzers in spe te eisen dat ze daar een antwoord op kunnen geven. Dat is het rekenniveau van de twaalfjarigen die ze straks iets moeten leren.'

Een speciaal onderzoek van OCW naar de bijspijkerprogramma's op de pabo komt er voorlopig niet. Wel beloofde de minister overleg met studenten, hogescholen en Cito over de gebruiksvriendelijkheid van de rekentoets voor pabostudenten. [GR/HOP]

Het LSVb-onderzoek naar rekenonderwijs bij de pabo's komt vanavond aan bod in het tv-programma Eén Vandaag (Nederland 1, 18.20 uur).

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?