Terug naar overzicht

Meer hulp bij studiekeuze

Betere begeleiding moet uitmonden in een lagere studie-uitval en minder studieswitchers. Volgens het adviesorgaan bereikt de informatie van bijvoorbeeld Studiekeuze123 de doelgroep nu vaak niet.

Om het effect van de ‘loopbaanlessen’ te meten, zouden scholen de prestaties van hun ex-leerlingen in het hoger onderwijs moeten volgen en kennisnemen van hun start op de arbeidsmarkt. Koepelorganisaties, werkgevers en het ministerie van OCW kunnen de scholen helpen bij eventuele verbeteringen. Daarbij denkt men bij de RWI onder meer aan snuffelstages voor scholieren, uitwisselingsprogramma’s tussen docenten uit het voortgezet en hoger onderwijs en proefcolleges voor scholieren; zaken die op lokaal niveau vaak al zijn geregeld tussen onderwijsinstellingen.

Volgens de RWI switcht achttien procent van de hbo’ers en een kwart van de wo-studenten binnen twee jaar van opleiding. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?