Terug naar overzicht

Onderzoek naar animo voor Erasmusbeurzen

In het studiejaar 2006-2007 togen 2346 studenten van universiteiten met een Erasmusbeurs naar een van de Europese landen, tegenover 2532 in het jaar daarvoor. 186 personen minder; een daling van 7,3 procent. In het hbo steeg de animo in dezelfde periode met 64 personen naar 2155: een bescheiden stijging van 3 procent.

Vanessa Lambrecht, hoofd Erasmusbeurzen bij de internationaliseringsorganisatie Nuffic, kan de verschillen tussen wo en hbo niet verklaren en heeft geen idee waarom gezamenlijke aantal daalt. ‘Vroeger werd gezegd dat de beurzen te laag waren, maar die zijn de afgelopen jaren omhoog gegaan, dus daar kan het niet aan liggen’, zegt zij. Mogelijk dat instellingen minder aandacht besteden aan internationalisering of studenten zoeken hun heil buiten Europa, oppert zij. Om hier zicht op te krijgen begint de Nuffic in maart een onderzoek.

Met 145 studenten is een van de grotere hbo-spelers bij de Erasmusbeurzen de Hogeschool Zuyd. Dat komt onder meer door de start van de Hogere Europese Beroepen Opleiding (HEBO), waarvoor studenten verplicht in het buitenland moeten studeren. Een woordvoerder: ‘We proberen studenten over de streep te trekken naar het buitenland te gaan, zelfs die van de pabo. Eerst sturen we de docenten, later nemen zij hun studenten mee en uiteindelijk gaan de studenten zelf.’

Ook de Hogeschool Rotterdam trekt er flink aan om studenten de grens over te krijgen. En met succes, gezien de stijging van 81 studenten in 2005-2006 naar 120 het afgelopen jaar. ‘Er is de afgelopen jaren geen apart wervingsbeleid geweest’, stelt een woordvoerder. ‘Wel krijgt internationalisering een steeds prominentere plaats binnen het curriculum. Bij een aantal opleidingen, zoals de economische, is het verplicht een stage en een deel van de studie in het buitenland te doen.’

Bij Avans neemt het aantal studenten met een Erasmusbeurs de laatste jaren af. In de periode 2004-2005 maakten nog 141 studenten gebruik van de beurs, in 2006-2007 was dit teruggelopen naar 129 studenten. ‘We zien de laatste jaren een ommekeer’, verklaart Patricia Gijzen van het International Office de daling van het aantal Avansstudenten met de Erasmusbeurs. ‘Steeds meer studenten willen buiten Europa studeren. Australië, Zuid- Amerika en Azië zijn de werelddelen waar zij zich meer op richten. Dan komen ze dus niet in aanmerking voor de Erasmusbeurs.’ [GR/HOP, AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?