Terug naar overzicht

Opnieuw vertraging Studielink

Op termijn gaat iedere hogeschool en universiteit meedoen aan Studielink. Via de website studielink.nl zullen scholieren zich overal kunnen aanmelden en inschrijven. Ook wordt het eenvoudiger om over te stappen naar een andere instelling of elders een keuzevak te volgen. De Informatie Beheer Groep doet mee, zodat behaalde studiepunten sneller worden doorgegeven.

Al 21 hogescholen zijn ingestapt en een paar andere haken binnenkort aan. Avans maakt net als andere hogescholen gebruik van administratiesysteem Osiris en heeft geen problemen ondervonden met het aansluiten van Studielink hierop. Maar onder universiteiten gaat het niet van een leien dakje.

Studielink draait momenteel alleen bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. De Universiteit Twente sloot zich dit jaar als tweede universiteit aan, maar stuitte op enorme problemen: het landelijke programma sloot niet aan op het lokale administratiesysteem ISIS en gegevens van studenten raakten verloren.

Zeven andere universiteiten gebruiken ook ISIS, waaronder Groningen, de Vrije Universiteit en de TU Delft. Deze drie zouden dit voorjaar aanschuiven, maar dat feest gaat niet door. Vanwege de problemen in Twente beginnen ze liever een collegejaar later.

Studielink was een voorwaarde voor de invoering van het leerrechtensysteem, het nieuwe bekostigingssysteem waar voormalig VVD-staatssecretaris Mark Rutte voor pleitte. Daarin ontvangen hogescholen en universiteiten bekostiging voor elk jaar dat studenten bij hen staan ingeschreven. Tegelijkertijd wordt de gesubsidieerde studietijd beperkt: studenten krijgen alleen bekostiging voor de cursusduur. De universiteiten waren mordicus tegen de leerrechten en leken de invoering te vertragen. Wellicht dat ze daarom niet al te happig zijn op Studielink. [BB/HOP,EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?