Terug naar overzicht

‘Organisatieverandering AAFM voor zomer duidelijk’

De academie kampt al jaren met een tekort, dat inmiddels is opgelopen tot een half miljoen euro. Er staan verschillende aanpassingen in de organisatie op stapel. Welke dat precies zijn, kan hij nog niet vertellen. ‘De onderdelen zijn als dakpannen die in elkaar schuiven. De onderwijsvoering en de invulling daarvan hebben raakvlakken. Als we het één aanpassen, dient een ander onderdeel ook aangepast te worden’, zo legde hij uit in de academieraad.

Het systeem van taaknormering heeft wat hem betreft prioriteit. Zodra de plannen af zijn, zal hij deze voor de academieraad toelichten. ‘We zijn nog in gesprek met de Raad van Bestuur over hoe we het begrotingstekort willen oplossen. Voor de zomer verwacht ik het verhaal rond te hebben, maar daarvoor zijn we wel afhankelijk van de Raad’, aldus Van Sprundel.

Dat er aanpassingen nodig zijn in de organisatie van de academie, daar is ook de academieraad van doordrongen. De raad is voorlopig akkoord met de gang van zaken, onder voorbehoud van wat er organisatorisch gaat veranderen.

De agenda van de directie zit daarmee voorlopig overvol. ‘Er speelt veel, de taaknormering, de begroting, het personeelsbeleid en het onderzoek naar de opleiding Personeelsmanagement. Maar voor de zomer willen we helderheid bieden in waarheen we gaan, financieel en qua organisatiestructuur.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?