Terug naar overzicht

Plasterk wil nahossers ontzien

Vakbond AOb verzette zich de afgelopen maanden hevig tegen verschillende onderdelen van het Lerarenplan van Plasterk, waarin 1,1 miljard is vrijgespeeld om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken. Honderd miljoen euro van dat budget wordt door de vakbond beschouwd als een sigaar uit eigen doos: het bedrag dat vrijkomt door herziening van de ‘baporegeling’.

Dit betekent dat docenten in de toekomst op minder oudelullendagen kunnen rekenen. Leraren die na 1985 voor minder salaris dan hun voorgangers aan de slag gingen (de zogeheten nahossers) zouden nu dubbel de klos zijn: eerst minder salaris en dan ook nog eens minder vrije tijd als oudere docent. Dat leidt inmiddels tot zoveel onrust dat docenten van meer dan zestig scholen morgen komen actievoeren in Den Haag.

Minister Plasterk schrijft vandaag in de Volkskrant begrip te hebben voor de angst van de nahossers, en belooft samen met de vakbonden te zullen nagaan hoe deze groep kan worden ontzien.

Toch berust een groot deel van de onvrede over het Lerarenplan volgens de bewindsman op misverstanden. Hij wijst er nogmaals op dat de 1,1 miljard euro voor een groot deel uit ‘nieuw geld’ bestaat: het kabinet had in de regeringsverklaring al aangekondigd vierhonderd miljoen euro extra te reserveren voor de lerarensalarissen. Nog eens vierhonderd miljoen euro komt uit een pot van het ministerie van Financiën. De overige driehonderd miljoen euro komt inderdaad van OCW zelf. Daarvan komt dus honderd miljoen euro uit de herziene baporegeling. De rest komt uit kortingen elders op de OCW-begroting en een jaarlijkse stijging van het collegegeld met 22 euro. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?