Terug naar overzicht

Rapport AIM: ‘Raad van Bestuur had eerder moeten ingrijpen’

De reden dat de AIM al jaren kampt met hogere lasten dan baten, legt het rapport bij de eerdere directies. Er waren (te) veel directiewisselingen, er was geen consistente aansturing en weinig gemeenschappelijkheid binnen de opleidingen.

De onderzoekers concluderen dat de Raad van Bestuur eerder had moeten ingrijpen. ‘We moeten constateren dat er juist veel ingrepen zijn geweest’, stelt Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur. In de conclusies van de onderzoekers kan hij zich verder voor een groot deel vinden. ‘Paul Appel en Ad Vissers gingen destijds uit eigen beweging weg, we kunnen ze niet vastbinden op een stoel. Omdat het lang duurde voordat er een opvolger kwam, moest er wel een interim komen.’

Of de Raad van Bestuur meer invloed had kunnen uitoefenen, laat hij in het midden. ‘Soms sturen wij directies aan, soms ook niet. We begrijpen dat veel directiewisselingen voor medewerkers niet aangenaam zijn. Daar kunnen we soms iets aan doen, maar soms ook niet.’

De slechte relatie tussen de Raad van Bestuur en de medewerkers, die zich bedreigd zijn gaan voelen, komt door de slechte interactie. Het rapport schrijft over een ‘complexe probleemsituatie’, waarin twee beelden van de academie zijn ontstaan: een vanuit het bestuur en een andere vanuit de dagelijkse praktijk.

Volgens het onderzoek heeft de academie als geheel vooral behoefte aan een sterke leiding. De onderzoekers beschrijven dat er behoefte is aan een directie die stevig stuurt, vertrouwen heeft en twee à drie jaar aanblijft.

De twee opties die het rapport aandraagt om de situatie te verbeteren, zijn doorgaan met de AIM en de academie opsplitsen. Met de huidige club doorgaan en een verbeterde academie in de markt zetten, zou een ‘boeiende optie’ zijn. Een scenario dat uitgaat van de kracht van de AIM noemen de onderzoekers ‘zinvol en gerechtvaardigd’, maar gezien de mogelijkheden is herpositionering van een aantal opleidingen de beste optie. Inmiddels is duidelijk dat de academie deels wordt opgesplitst en in sterk uitgeklede vorm verder gaat onder een nieuwe naam, zoals in het rapport werd voorgesteld. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?