Terug naar overzicht

Respect voor andere culturen

Met uitstapjes naar de kerk en naar een synagoge, lessen over buitenlands eten en verschillende geloven, hopen de vijf studenten de kinderen op de ‘witte’ basisschool Hoogakker meer kennis bij te brengen over andere culturen. ‘Ze komen er anders niet mee in aanraking. Terwijl de naastgelegen wijk in Breda echt multicultureel is’, zegt Wendy Sengers.

Opvallend is dat in de plannen van de studenten een bezoek aan de moskee ontbreekt. ‘Dat hebben we wel geprobeerd, maar die mensen waren erg terughoudend. Misschien vanwege de film van Wilders die toen nog niet uit was’, denkt Annelieke Damen. Misschien dat de studenten het nog een keer gaan proberen nu de film uit is en de commotie meevalt.

De kinderen zijn zeer zeker geïnteresseerd in andere culturen. ‘De meesten zijn niet gelovig, ze wonen in een blanke wijk en weten maar weinig andere culturen en religies’, zegt Marie-Claire van Gorp. Niet alleen over de islam weten ze weinig, ook het verschil tussen katholiek en protestant kennen ze niet. ‘Ze hebben wel hun meningen en vooroordelen. Zo vond een jongetje dat er niet méér moskees bij moeten komen in Nederland, het zijn er nu wel genoeg. Maar het zijn eigenlijk keurige kinderen.’

De vijf studenten doen dit project voor de Bredase welzijnsorganisatie Vertizontaal in plaats van een stage. ‘De opdracht stond vast, maar wij moeten daar zelf invulling aan geven’, zegt Van Gorp. De vijf denken dat ze met dit project meer vaardigheden opdoen dan bij een stage. ‘We moeten nu zelf een netwerk opbouwen en afspraken maken . Bij een stage maak je toch meer gebruik van het netwerk dat er al ligt’, denkt Damen.

Hoewel de vijf goed met elkaar samenwerken, kleeft er een nadeel aan de samenstelling van hun groep: ze zijn zelf ook allemaal ‘wit’. ‘We hopen daarom ook dat Avansstudenten uit een andere cultuur of geloof ons willen helpen door bijvoorbeeld een keer daarover te komen praten’, zegt Wendy Sengers.

Studenten die daarin geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen via wja.sengers@student.avans.nl [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?