Terug naar overzicht

Samen de ‘Homo Zappens’ slimmer maken

Tientallen Brabantse basisscholen kwamen kijken hoe de Bredase Pabo zich eergisteren profileerde als kennispartner. Kok, voorzitter van de Adviesraad van het Primair Onderwijs Platform voor Kwaliteit en Innovatie, betoogde dat de school moet aansluiten op het mediagebruik van kinderen van nu: de ‘Homo Zappens’. ‘Oude toetsen zijn minder adequaat, er moet meer gebruik gemaakt worden van nieuwe media. Leren kan tegenwoordig overal, via internet en vriendjes. Scholen moeten daarom een uitdagende leeromgeving zijn in de leefwereld van kinderen.’

Hij stelde ook dat er meer partnerschap tussen de onderwijsinstellingen moet zijn om tot kennisdeling te komen. En dat was precies wat de Pabo de aanwezige basisscholen duidelijk wilde maken. Academiedirecteur Nicole van Son: ‘Om excellente professionals op te leiden, zijn studenten, docenten en het werkveld nodig. Leren doe je via anderen en blijf je voortdurend doen. Dat is alleen door samenwerking te bewerkstelligen.’

Met workshops toonden Pabostudenten en docenten welke kennis zij kunnen delen. Tijdens de workshop over de aanpak van muziekonderwijs in de onderbouw lieten studenten hun project zien: kinderen maakten tekeningen op teksten van kinderliedjes en speelden een orkest na. De verschillende leerprocessen die de kinderen doormaakten, werden getoond. De basisscholen kunnen de hulp van de studenten inschakelen bij een muziekproject.

Lerares Agnes de Bemt van de Sint Bavoschool in Rijsbergen volgde de muziek-workshop. ‘Wij zijn in de praktijk met muziekles bezig en dit kan daar aanvullend op zijn. Je ziet nieuwe methodes. Meer samenwerken mag altijd’, vindt ze. Ze ziet een rol voor de studenten weggelegd. ‘Die kunnen scholen meer attent maken op wat er mogelijk is om samen te doen aan projecten. Ik zie nog weinig dat scholen zelf een beroep doen op de Pabo. Maar dat is een proces en dit is een goed vertrekpunt.’

Leerkracht Adrienne de Kroon van basisschool de Toermalijn uit Halsteren was er moe van. ‘Het is veel informatie tegelijk. Maar je ziet hoe de studenten werken. Er zitten herkenbare dingen in: laat je kinderen zelf iets verzinnen, dan leren ze meer.’ Haar collega Sanne van der Linden heeft zelf nog op de Pabo gestudeerd. ‘Het is leuk om het nieuwe gebouw te zien’, zei ze. Leert ze nieuwe dingen? ‘Nou nee, maar je ziet wel ideeën die je wist, maar zijn weggezakt.’

Iris Thomassen was als Pabostudent betrokken bij de workshop Engels. Ze liet zien hoe ze de taal spelenderwijs aan kinderen leert. Henk Renders, directeur van het Centrum Onderwijsontwikkeling van Avans Hogeschool, was daar ook bij. ‘Het is interessant om te zien hoe nieuwe taalspellen werken in de belevingswereld van de kinderen. Het is belangrijk dit met de scholen en opleidingen samen aan te pakken.’ Pabodocent Johan Weterings gaf een workshop techniek en wetenschap: ‘We bieden de scholen vooral mogelijkheden en perspectieven. Netwerken en samen ideeën opdoen, is van belang. Dan kunnen we echt samen het onderwijs verbeteren.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?