Terug naar overzicht

Sorgdrager onderzoekt prestatiebekostiging

Ook onderwijskeurmeester Karl Dittrich van de NVAO en econoom Henriette Maassen van den Brink maken deel uit van de negenkoppige commissie. Hun onderzoek moet in september klaar zijn.

Minister Plasterk maakte eind vorig jaar al bekend dat hij een commissie wilde die de haalbaarheid van prestatiebekostiging moet onderzoeken. In zijn strategische agenda zijn de plannen voor een nieuw bekostigingsstelsel daarom nog globaal van opzet.

In 2007 pleitte de Onderwijsraad voor een prestatiefonds van 150 miljoen euro waaruit universiteiten en hogescholen geld kunnen krijgen als hun afgestudeerden bovengemiddeld goed zijn en hun docentencorps hoogopgeleid. In een alternatief bekostigingsplan van de VSNU, de HBO-raad en de studentenbonden komt prestatiebekostiging niet terug: universiteiten en hogescholen vrezen de administratieve rompslomp die bij zo’n fonds komt kijken.

Het is niet de eerste keer dat Sorgdrager een onderzoek voor OCW leidt. In 2003 adviseerde ze toenmalig staatssecretaris Nijs over de mogelijke invoering van selectie aan de poort en topcollegegelden. Het lid van de Raad van State had ook zitting in de commissie-Korthals, die onlangs adviseerde over het selecteren van studenten. Dit voorjaar zal minister Plasterk daar op reageren. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?