Terug naar overzicht

‘Student door opleiding op verkeerde been gezet’

Het komt niet vaak voor dat een student zo goed voorbereid naar zijn zaak bij het College van Beroep (CvB) komt. Gewapend met een verzameling genummerde mailtjes en reglementen in mappen en een gesprek met een advocaat durft de student op maandag 10 maart zijn zaak wel voor te dragen aan de ‘rechtbank’ van Avans.

Toen de student, zes jaar geleden, IBMS ging studeren in Breda was naast Engels een tweede vreemde taal verplicht. Twee jaar later is dit in het curriculum veranderd. De student is het nieuwe vak e-commerce gaan volgen in plaats van Spaans. Hij heeft de examencommissie gevraagd of hij zijn tweede vreemde taal mag vervangen voor e-commerce om zodoende in april af te studeren. Onmogelijk, zegt de examencommissie.

‘Dat hoorde je in oktober. Het heeft drie maanden geduurd voordat je daar bezwaar tegen aantekende. Waarom zo lang?’, wilde de voorzitter van het college weten. Een belangrijke vraag, omdat studenten formeel binnen vier weken bezwaar moeten aantekenen. Het college wil daarom eerst bekijken of ze de zaak überhaupt behandelen.

De student citeert uit een e-mail naar de examencommissie waarin hij vraagt of er een mogelijkheid is om in beroep te gaan. ‘Op die mail heb ik geen reactie gekregen. Ik ging er dus vanuit dat ik niet in beroep kon gaan. Daarna ben ik gaan kijken of ik een andere opleiding kon gaan volgen. Een studieadviseur van Fontys raadde mij aan alsnog in beroep te gaan.’

De examencommissie geeft toe dat zij de student hadden moeten wijzen op de beroepsmogelijkheid. ‘De student is door de opleiding op het verkeerde been gezet’, oordeelt het college en daarom wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Ondanks de termijn van drie maanden.

De inhoudelijke behandeling verloopt erg snel. De student wijst op de OER. ‘Die geldt voor alle studenten, ongeacht het jaar. Daarin staat dat studenten gebruik mogen maken van nieuwe regelingen als die gunstiger zijn. Daarom ga ik er van uit dat ik in plaats van de destijds verplichte tweede vreemde taal, het nieuwere vak e-commerce kan zetten.’

De examencommissie ziet dat anders. ‘Toen deze student begon, was een tweede vreemde taal verplicht. Er zitten nog tien studenten in dezelfde situatie die wel de tweede vreemde taal volgen.’ Volgens de examencommissie kan het niet zo zijn dat studenten vakken vervangen omdat het hen beter uitkomt.

Het college acht het beroep van de student wel gegrond. De examencommissie heeft niet gehandeld volgens de OER. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?