Terug naar overzicht

Studenten uit verre landen blijven komen

Voorheen konden instellingen zoveel Aziaten, Amerikanen en Afrikanen werven als ze wilden. De overheid betaalde een vast bedrag per student van buiten de ‘Europese Economische Ruimte’ (EER), ongeacht de hoeveelheid studenten. Maar de kosten liepen zo snel op, dat de voormalige VVD-staatssecretaris Mark Rutte een wal wilde opwerpen.

Volgend jaar gaat het nieuwe bekostigingssysteem voor niet-EER-studenten eindelijk van start. De universiteiten en hogescholen krijgen dan een vast bedrag, gebaseerd op het aantal niet-EER-studenten dat ze in 2008 in huis hadden: stijging en daling blijven buiten beschouwing. Ze mogen het geld besteden zoals ze willen. Het hoeft niet eens aan de buitenlandse studenten te worden uitgegeven.

Wantrouwige geesten zouden kunnen denken dat de instellingen dan het geld in hun zak steken en ophouden met het werven van studenten uit verre landen. Maar zo zal het waarschijnlijk niet gaan.

‘We willen graag nog meer studenten van buiten Europa’, zegt bijvoorbeeld een woordvoerder van de Wageningen Universiteit en de hogeschool Van Hall-Larenstein. ‘Dat kost dan extra geld, dus dat zullen de buitenlandse beurzenverschaffers en bedrijven moeten betalen. Daarom moeten we zorgen dat onze reputatie hoog genoeg is, zodat studenten graag hierheen komen.’

Ook professor Marijk van der Wende, expert in internationalisering, denkt dat de nieuwe maatregel geen gevaar vormt voor de groei van het aantal buitenlandse studenten. ‘Vergeleken met de Verenigde Staten en Groot-Brittannië heeft Nederland een uitstekende concurrentiepositie. De prijzen zijn daar een stuk hoger. Volgens de OESO prijzen we ons niet uit de markt, ook niet als we een kostendekkend collegegeld gaan vragen.’

Universiteitenvereniging VSNU verwacht dat haar leden de niet-EER-studenten scherper gaan selecteren. Verder voorziet de woordvoerder weinig problemen. ‘Internationale studenten hebben niet alleen een financiële waarde, een international classroom voegt ook iets toe aan de instelling.’ Natuurlijk had de VSNU liever gezien dat de overheid studenten ‘realistisch’ zou bekostigen.

De HBO-raad redeneert langs dezelfde lijn. ‘We hadden graag gezien dat de bekostiging per student op peil bleef’, zegt een woordvoerder. ‘Maar nu worden we gedwongen ons af te vragen: welke student willen we graag een rol laten spelen in het Nederlandse hoger onderwijs?’

Ze zullen dus wel blijven komen, de niet-EER-studenten. Niet voor niets hebben veel instellingen een beurzenprogramma voor goede buitenlandse studenten in het leven geroepen. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?