Terug naar overzicht

Studentenaantal Pabo op ‘dramatisch dieptepunt’

‘We zijn zo’n beetje gehalveerd, natuurlijk is dat dramatisch’, stelt Pabo-directeur Nicole van Son. ‘Maar de aantallen kunnen alleen nog maar omhoog’, zegt ze vol overtuiging. Met de instroom van ruim twintig studenten in februari ligt het aantal alweer wat hoger en de nieuwe directeur heeft ambitieuze plannen om het positieve imago van de Bredase Pabo te verbeteren door de opzet van een kenniscentrum voor het basisonderwijs. Op woensdag 12 maart presenteert de Pabo zich met een symposium als ‘Partner in Kennis’ voor alle basisscholen in West-Brabant.

Er vielen de afgelopen jaren harde klappen bij de pabo’s in den lande, vooral door de niet aflatende stroom aan negatieve publiciteit over het vak van basisschoolonderwijzer. Daarbij kwamen ook nog de slechte resultaten van de rekentoets en de taaltoets van de Pabo in het nieuws. ‘Er heerst een oud beeld van pabo’s. Dat imago heeft er volgens mij voor gezorgd dat het aantal aanmeldingen minder werd. Het hele publieke debat over de toetsen heeft ook niet geholpen’, weet Van Son. ‘Maar elk beroep kent pieken en dalen.’

Reden genoeg voor de academie om vooruit te kijken. ‘Ons streven is een stabiel aantal van 800 leerlingen te hebben. Daar hebben we twee of drie jaar voor nodig. Maar met een instroom van ruim 200 studenten en een gezonde uitval, zijn we daar zo.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?