Terug naar overzicht

Veel economiestudenten, Bredanaars en mannen op verkiezingslijst AMR

Op de verkiezingslijst staan 31 kandidaten: zestien studenten en vijftien docenten en medewerkers. Daarvan zijn er slechts vier vrouw. Opmerkelijk is ook dat de docenten/medewerkerslijst maar drie mensen uit Den Bosch telt en niet één uit de andere vestiging van Avans, Tilburg. En bij de studenten op lijst staan bijna alleen maar economiestudenten, op twee na.

Tonja Nijenhuis, een docentlid dat zich opnieuw kandidaat heeft gesteld, vindt het jammer dat er zo weinig mensen uit Den Bosch gekozen kunnen worden en dat er uit Tilburg zelfs niet één kandidaat is. ‘Je wilt toch een evenredige vertegenwoordiging van de locaties in de AMR.’

Dat er dit jaar vier vrouwen gekozen kunnen worden, is eigenlijk een vooruitgang, want vorige keer waren er maar twee, merkt Nijenhuis op. Waarom vrouwen niet zo geïnteresseerd lijken in medezeggenschap kan ze niet zeggen. ‘Misschien dat vrouwen liever op de werkvloer in onderling overleg problemen oplossen. Discussies over beleid hebben natuurlijk vaak een hoog kukelekugehalte. Maar dat is mijn persoonlijke gevoel. Ik heb het door de jaren heen overal gezien: in besturen, overlegraden, onderwijscommittees, ik was vaak de enige vrouw.’

Ook AMR-voorzitter Wim Hendrikx betreurt de onevenwichtige verkiezingslijst, maar kan ook niet echt de vinger op de zere plek leggen. ‘In de LIC-raad waarin ik zit, ben ik juist de enige man. Misschien vinden vrouwen medezeggenschap interessanter als het dichter bij huis is.’

Minder belangstelling uit Den Bosch en Tilburg vindt hij niet goed, maar dat kan volgens hem wel gedeeltelijk worden opgevangen doordat veel medewerkers tegenwoordig ook op andere locaties werkzaam zijn. Zelf komt hij bijvoorbeeld regelmatig in Tilburg. ‘Zo houd je toch contact met een locatie.’ Dat onder de studenten vooral kandidaten uit de economische opleidingen komen, ligt volgens hem onder meer aan de aard van de opleidingen.

Net voor de sluitingsdatum van de kandidaatstelling, leken de verkiezingen nog even niet door te gaan. Twaalf kandidaten waren er toen nog maar en dat terwijl er 24 zetels in de AMR zijn. Maar uiteindelijk kwamen er toch 31 belangstellenden. Bij andere verkiezingen waren er ook ongeveer zoveel kandidaten, meldt John de Wit, secretaris van Bureau Medezeggenschapszaken. Waarom het dit jaar wat langzaam op gang kwam, weet hij niet.

De gehele lijst staat op de portal van Avans. Studenten en personeel kunnen op de verkiezingsdagen digitaal stemmen op hun favoriete kandidaat. Dat kan via https://aimweb.avans.nl/gmr/. Op 31 maart wordt de uitslag bekendgemaakt. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?