Terug naar overzicht

AMR krijgt Bosch tintje

De raadsleden kozen Ton Perlo, docent bij de Academie voor Marketing in Den Bosch, tot voorzitter van de raad. Ook de andere leden van het dagelijks bestuur werden gisteren gekozen. Daarin zitten naast de voorzitter één medewerker en twee studenten. Er bleek veel animo voor. Vijf leden van de personeelsgeleding stelden zich hiervoor beschikbaar en drie studenten.

De meeste stemmen gingen naar docent Hans van Manen van de Avans School of International Studies in Breda en de studenten Tim Bouwer (Small Business & Retail Management in Den Bosch) en Onno Quispel (Bestuurskunde in Den Bosch).

Daarmee is het dagelijks bestuur van de AMR ‘Bosscher’ dan ooit. In aanloop naar de verkiezingen leek het er nog even op dat de vertegenwoordiging vanuit Den Bosch onder de maat zou blijven.

In zijn voorwoord riep bestuursvoorzitter Harry Koopman de raad op vooral een ‘nieuwe start’ te maken. ‘Het is verleidelijk om op de oude voet door te gaan, maar het is beter samen opnieuw te definiëren wat medezeggenschap inhoudt.’ Hij raadde de AMR aan zo snel mogelijk ‘twee dagen op de hei’ te gaan zitten om het daar over te hebben.

Raadsleden krijgen voor hun werk voor de AMR vier uur per week, leden van het dagelijks bestuur zes uur en een voorzitter acht uur per week. Student-leden krijgen er in eerste instantie studiepunten voor, maar als dit niet mogelijk is, loon. Ze verdienen dan 11,99 bruto per uur. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?