Terug naar overzicht

AOb-leden tevreden over lerarenakkoord

Dat blijkt uit een enquête onder ruim 3600 leden, uitgevoerd door de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor het actieplan trekt het kabinet een miljard euro uit om de positie van de leraren te verbeteren. De vakbondsleden geven wel aan dat het akkoord een eerste stap is en dat verdere maatregelen moeten volgen.Aan de enquête deden vooral leraren uit het primair en voortgezet onderwijs mee. Circa tweehonderd docenten van het hbo vulden het formulier in. Hiervan was tachtig procent goed te spreken over de verbeterde doorstroom naar hogere schalen en de mogelijkheden voor extra scholing. Rond de vijftien procent is hier neutraal over en minder dan vijf procent oordeelt negatief. Hoewel van het beschikbare miljard slechts 26 miljoen naar het hbo gaat, tonen de docenten zich ‘realistisch’, zegt AOb-secretaris Martin Knoop. ‘Zij zien dat het beschikbare budget het best haalbare is. Maar wij blijven er op hameren dat er meer geld naar het onderwijs moet en ook naar het hbo.’ [GR/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?