Terug naar overzicht

Avans krijgt 17,7 miljoen euro van ‘hbo-fraude’ niet terug

Dit bedrag heeft Hogeschool Brabant (voorganger van Avans) tussen 1998 en 2003 volgens het onderwijsministerie teveel aan overheidsbekostiging  ontvangen. Het gaat om de ‘vermeende hbo-fraude’, waarvan verschillende hogescholen sinds 2001 zijn beschuldigd. Avans kreeg een ‘boete’ van 21 miljoen, die meteen al op de overheidsbekostiging werd ingehouden. Avans maakte bezwaar tegen deze claim.

Bestuursvoorzitter Harry Koopman kreeg vanochtend om 11.00 uur een telefoontje van de advocaat. Die vertelde dat minister Plasterk het advies van de Commissie Van Alderwegen, die het bezwaar van Avans onderzocht, heeft overgenomen. Avans krijgt ruim 17,5 miljoen euro van de ongeveer 21 miljoen die al zijn ingehouden, niet terug. Koopman weet nog geen details en of de school nu het restant terugkrijgt. ‘We hebben een fax gekregen die bestaat uit negentig velletjes. Die zijn we nu aan het bestuderen om te zien waar het precies allemaal over gaat.’

 

Koopman is teleurgesteld, hoewel hij deze uitslag al enige tijd zag aankomen. Nog steeds vindt hij dat Avans Hogeschool weinig te verwijten valt. Vorig jaar kreeg Avans van het ministerie de kans haar onschuld aan te tonen. Er werd volgens Koopman om documenten gevraagd die de school nooit meer zou kunnen achterhalen, zoals oude Onderwijs– en Examenregelingen (OER). ‘Dan ga je nat. Probeer maar eens een OER te vinden uit 1998. Die is er niet meer. Wij zijn verhuisd. We hebben gezocht, maar dat is gewoon niet meer te vinden. Nergens in de wet staat dat je de OER van elk jaar een bepaalde tijd moet bewaren’, vertelt Koopman. Volgens de voorzitter is de hele hbo-fraude verworden tot een politiek spel.

 

Koopman gaat de Raad van Toezicht en de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad waarschijnlijk voorstellen dat Avans zijn verlies neemt en niet verder procedeert. Koopman heeft kunnen zien hoe het de andere beschuldigde hogescholen verging. Avans sluit de rij in de reeks van rechtszaken tussen het ministerie van Onderwijs en de hogescholen.

 

‘Het patroon is telkens hetzelfde. Volgens de bezwarencommissie van het ministerie zaten de hogescholen fout, de rechtbank vindt van niet, maar vervolgens krijgen de hogescholen van de Raad van State ongelijk. Maar dat is dan ook een semi-politiek orgaan.’ Volgens Koopman wil de politiek deze zaak koste wat kost winnen en maken de hogescholen daarom geen kans. Hij houdt nog een slag om de arm. ‘We moeten deze papieren eerst nog goed bestuderen, maar vooralsnog ga ik ervan uit dat we niet verder gaan procederen.’

 

Het is inmiddels zeven jaar geleden dat het eerste geval van ‘creatief boekhouden’ door hbo-instellingen bij Saxion Hogescholen naar boven kwam. Later bleek dat meerdere hogescholen, waaronder Avans, volgens het onderwijsministerie ten onrechte overheidsbekostiging kregen voor studenten die daarvoor niet in aanmerking kwamen. Het ging met name om buitenlandse studenten.

 

Hoewel al snel door het ministerie werd vastgesteld dat in de meeste gevallen er geen sprake was van fraude, maar van ‘onrechtmatig’ handelen, is deze zaak wel als ‘hbo-fraude’ de wereld in gegaan. Nog altijd zijn juristen en politici achter de schermen druk in de weer om de laatste zaken af te ronden.

 

Het genoemde bedrag was de afgelopen jaren al op het bugdet van Avans ingehouden. Volgens Koopman kan Avans het hebben. ‘De jaarrekening van volgend jaar is wederom gezond.’ Alle medewerkers krijgen vanmiddag een brief met uitleg van de Raad van Bestuur. [PM/EvG]

 

In de eerstvolgende papieren krant van Punt staat een uitgebreid interview met bestuursvoorzitter Harry Koopman.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?