Terug naar overzicht

Avansdelegatie naar China

De instellingen en overheden bezoeken een week lang de provincie Jiangsu. In september waren ze daar ook al. Volgens Fred Cahuzak van de Avans School of International Studies (ASIS) is Jiangsu een van de meest op het westen gerichte provincie van China.

Het vorige bezoek was volgens hem een groot succes. Ondernemers sloten contracten met bedrijven, er zijn afspraken gemaakt voor de oprichting van een China Trade Centre in West-Brabant. Cahuzak vertelt dat dit inmiddels verder gaat dan het gebruiken van China als lagelonenland voor goedkope productie van goederen. ‘Je ziet dat China door Nederlandse ondernemers steeds meer ook als een afzetmarkt wordt gezien.’

Avans legde contacten met de Nanjing University of Technology en een middelbare school in de stad Yangzou. Volgend schooljaar beginnen de eerste Chinese studenten aan een voorbereidende cursus om het schooljaar daarna bij ASIS te kunnen gaan studeren. Met de middelbare school wordt gesproken over het aanpassen van het onderwijsprogramma voor scholieren die in Nederland willen gaan studeren.

Het gaat om een particuliere school, waarvan de ouders vaak bedrijven bezitten en dat is goed voor de contacten. ‘Nederlandse studenten kunnen bij die bedrijven stage gaan lopen of afstuderen. De eerste groep studenten van de major Asian Business heeft dat vorig semester gedaan.’ Ook studeren op dit moment vijf Avansstudenten aan een universiteit in de provincie.

De vertegenwoordigers uit het onderwijs staan onder leiding van Avans. De eerste helft van de week is bestuurder Marja Kamsma daarom in China en omdat zij de tweede helft van de week niet kon, neemt bestuurder Frans van Kalmthout het over.

De situatie in Tibet is voor de instellingen en overheden geen reden om niet te gaan. De delegatie staat onder leiding van burgemeester Peter van der Velden. Hij heeft laten weten dat hij ‘bezorgd is’ over de wijze waarop China reageert op de onafhankelijkheidsstrijd van Tibet. Volgens een woordvoerder van de gemeente is afgesproken dat bezoekers het onderwerp op ‘gepaste wijze’ ter sprake brengen bij lokale bestuurders in China. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?