Terug naar overzicht

Balkenende wil ’tandje erbij’ in hbo

‘Eén op de vijftig studenten in het hbo ervaart een hoge werkdruk’, hield Balkenende het jaarcongres van de HBO-raad donderdag voor. En na een veelbetekende stilte: ‘De andere 49 hebben daar geen last van. Meer dan de helft van de hbo-studenten zegt zich niet uitgedaagd te voelen. Slechts één op de vijf hbo’ers is zeer gemotiveerd.’

De minister-president signaleert een negatieve spiraal in het hbo: het aantal bestede studie-uren neemt af, studenten verliezen een deel van hun motivatie, opleidingen gaan zich op de middelmaat richten. ‘Het is tijd dat we deze spiraal doorbreken. Er mag een tandje bij in het hbo.’

 

Studenten moeten het beste uit zichzelf halen en hogescholen moeten hen meer uitdagen, onder meer door het aantal contacturen te vergroten. Vooral in de propedeuse is de binding tussen student en opleiding nu vaak te gering, met een hoge studieuitval als gevolg. ‘Met los zand is het moeilijk taarten bakken.’

 

De premier sloot de ogen niet voor het lage taal- en rekenniveau waarmee eerstejaars het hbo inkomen. ‘Dat vermindert hun kansen aanzienlijk.’ De vooropleidingen moeten die trend zien te keren. De doorstroom naar het hbo kan intussen verbeteren door de hindernissen voor het stapelen van beroepsopleidingen weg te nemen. Dat kan er voor zorgen dat meer kinderen van laagopgeleide ouders tot het hoger onderwijs doordringen.

 

Vragen naar de kosten van de intensivering van het onderwijs wimpelde Balkenende weg. Begin dit jaar liet het hbo weten dat het vele miljoenen tekort kwam om de ambitieuze onderwijsagenda van het kabinet te realiseren. Ook de ‘opbrengst’ van het Actieplan Leerkracht was teleurstellend: van het miljard extra voor de leraren krijgen de hogescholen 26 miljoen euro. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?