Terug naar overzicht

Begeleiding van studenten met een stoornis kost tijd

Steeds vaker gaan jongeren met een autistische of verwante stoornis een hbo-opleiding volgen. De hogeschool heeft de plicht om goed zorg te dragen voor studenten met een functiebeperking, in het kader van gelijke kansen op onderwijs. Een stoornis is alleen niet zo zichtbaar als een lichamelijke handicap. Hoe zorg je ervoor dat die studenten toch goed en structureel begeleid worden?

Doordat ASS (Autisme Spectrum Stoornis) tegenwoordig al vastgesteld kan worden bij kinderen van 8 of 9 jaar, kunnen ze beter begeleid worden, halen ze een hoger niveau en kunnen ze daarom vaker deelnemen aan het hoger onderwijs. Met name docenten van de technische opleidingen zullen vaker te maken krijgen met studenten met ASS, omdat zes keer zoveel mannen als vrouwen het hebben.

Maria van den Wildenberg, zelf moeder van twee kinderen met de stoornis van Asperger, ADHD en dyslexie, gaf de workshop voor docenten en studieloopbaanbegeleiders. Met haar eigen bedrijf Junior Care begeleidt ze jongeren met ASS, waaronder ook een Avansstudent.

Studenten met ASS lopen tegen verschillende problemen aan. Zo kunnen ze moeite hebben met plannen, structuur aanbrengen in hun werk, werken in groepjes, onderscheiden van hoofd- en bijzaken en kunnen ze niet tegen plotselinge veranderingen, zoals een roosterwijziging. Ook zijn ze sociaal en communicatief niet sterk.

Docenten kunnen zich aanpassen aan studenten met ASS, maar wel binnen de grenzen van wat mogelijk is. Dat kan door ze meer tijd te geven, bijvoorbeeld om de stof te verwerken, meer ruimte te geven en door begrip voor ze te hebben. Daar is weer kennis van ASS voor nodig. In de praktijk kost het begeleiden van studenten met ASS docenten vooral veel tijd.

Avans heeft een protocol opgesteld voor de begeleiding van studenten met een functiebeperking. Na aanmelding voor de studie, ruim voor de start van het studiejaar, vindt het eerste gesprek tussen student en decaan plaats. Ook tijdens het eerste jaar zijn er regelmatig gesprekken waar ook een docent, de decaan en de ouders bij aanwezig zijn. Zo wordt steeds gekeken of de begeleiding nog voldoet en hoe de student het in zijn studie doet. [SW]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?