Terug naar overzicht

DMCS krijgt eenkoppige directie

‘Ik heb tropenjaren achter de rug’ , zei de 58-jarige adjunct-directeur. De Schepper heeft sinds het begin van DMCS, vier jaar geleden, twee abrupte directeurswisselingen meegemaakt. Vrij plotseling vertrok Ine van Zon naar Sociale Studies en werd Paul Appel directeur. Ook hij ging onverwacht weg, waarna De Schepper maandenlang alleen de kar moest trekken, totdat interim-directeur Harm Beijer erbij kwam.

‘Het is genoeg geweest’ , vindt De Schepper, die haar laatste werkjaren bij Avans liever iets anders gaat doen. ‘Wat’ , is nog niet bekend. Sowieso blijft De Schepper in haar functie tot het nieuwe organisatieplan klaar is en er een nieuwe directeur is gevonden.

Het nieuwe organisatieplan dat Beijer gisteren aan de dienst voorlegde, betrof slechts een ruwe schets van een indeling. ‘Het moet nog verder ingevuld worden’ , zei de interim-directeur. Er moest een veranderplan komen omdat de dienst kampt met een begrotingstekort en de academies niet altijd tevreden zijn over de dienstverlening van DMCS. Volgens Beijer moet de dienst beter duidelijk maken wat hij wel en niet doet. En het is belangrijk werkzaamheden binnen de dienst beter te kaderen zodat ook intern duidelijk is wie wat doet. Zo kan een efficiencyslag worden gemaakt, denkt de directie.

Opvallendste verandering is het plan om senior accountmanagers aan te stellen die het contact met de clusters Zorg en Welzijn, Techniek en Economie onderhouden. Zwaargewichten die fungeren als tussenpersoon maar ook als adviseur voor de academies, zonder uitvoerende taken. Daarnaast zijn de verschillende werkzaamheden binnen DMCS geclusterd in vier groepen met ieder een eigen coördinator.

Overwegend werd positief gereageerd op dit plan. Er waren wel kanttekeningen. Een aantal medewerkers vond het slecht dat niet eerst een visie geformuleerd is. Volgens Beijer is die er al. Ook komt het woord ‘student’  te weinig in de plannen voor, werd gezegd. ‘Studenten zijn strikt genomen niet onze klanten, dat zijn de academies en Raad van Bestuur’ , vindt de interim-directeur. Ook werd de angst uitgesproken dat er bureaucratie ontstaat door de verschillende clusters met eigen coördinatoren, waardoor allerlei overleg nodig is. ‘Als er maar niet teveel naar “boven” wordt gepraat’ , was een opmerking.

‘s Middag mochten de medewerkers zelf in groepjes ideeën aandragen voor hoe de grote lijnen verder ingevuld moeten worden. De directie gaat de uitkomsten hiervan de komende maanden verwerken. Het is de bedoeling dat er in juni een kant-en-klaar plan ligt. Als het helemaal af is, moet het nog worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de medezeggenschapsraad. Daarna moet de nieuwe structuur worden ingericht. Wanneer dit allemaal klaar is, kon Beijer gisteren niet zeggen. ‘As soon as possible.’  [PM] 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?