Terug naar overzicht

Drie miljoen euro voor technomeisjes

Van de drie miljoen euro gaat een miljoen euro naar een campagne voor havisten en vwo'ers. De overige twee miljoen euro gaan naar voorlichting aan mbo-scholieren. De schaarste aan hoogopgeleid personeel in de bèta- en technieksector is de belangrijkste reden van Plasterk om geld uit te trekken. Verder hoopt hij met een succesvolle campagne de seksescheiding in beroepen te doorbreken. Een maand geleden kondigde hij ook al een campagne aan die jongens naar de pabo moet lokken. Maar daar hangt nog geen prijskaartje aan.

Voor de bètacampagne leunt Plasterk op de kennis van het Platform bèta techniek. Dat gaat extra studiekeuzeondersteuning geven bij ongeveer honderd havo- en vwo-instellingen. Er zullen vrouwelijke rolmodellen uit de bètahoek worden ingezet, die in verschillende technische branches werkzaam zijn. In het mbo worden vmbo-meisjes aangemoedigd een technische mbo-opleiding te kiezen.

De extra drie miljoen euro per jaar komt bovenop de vijftig tot zeventig miljoen euro die het ministerie van OCW de komende jaren in deltaplannen en investeringsagenda's voor de bèta- en technieksector heeft gereserveerd. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?