Terug naar overzicht

Fusie Bouwacademies Tilburg en Den Bosch krijgt vorm en naam

Studenten starten in september aan de nieuwe bouwacademie met een heel nieuw onderwijsmodel voor de hoofd- en kernfase van de opleidingen. ‘Het heeft gevolgen voor de medewerkers en in mindere mate voor de studenten’, zegt Jan Reinhard, directeur van de Academie voor Bouwkunde en Civiele Techniek (ABCT) in Den Bosch. Zijn academie gaat samen met de Tilburgse Academie voor Bouw en Management (ABM) op in de AB&I.

De naam (Bouw & Infra) is door de academies verzonnen en door de Raad van Bestuur goedgekeurd. ‘In de bouwwereld is infra een begrip, dus het is bijna logisch dat we zo gaan heten’, stelt Reinhard. ‘Er zijn wat namen de revue gepasseerd, maar met deze hadden allebei de academies meteen een klik. Ook het &-teken erin vonden we uitstraling hebben.’

Wanneer de naamsverandering wordt doorgevoerd, is nog de vraag. ‘Voor 1 juli is dat lastig, omdat er dan nog een diploma-uitreiking volgt. De naam van de academie waar de studenten op hebben gezeten, staat nog op de diploma’s’, legt Reinhard uit. ‘De naamsverandering wordt daarom over de zomervakantie getild’, vertelt Peter Hollants, directeur van de ABM. ‘We zoeken nu uit welke betekenis dat administratief heeft.’

Met de AB&I krijgt Avans een nieuw organisatieonderdeel. Dat brengt voor de medewerkers wijzigingen met zich mee. ‘Er komen nieuwe contracten. We moeten de blokteams en de kwaliteitscyclus van het onderwijs afstemmen. Daar hebben de medewerkers last van. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het lukt’, zegt Reinhard. Gevolg is wel dat er wat meer heen en weer gereisd moet worden. ‘Maar dat gebeurt nu al veel, dat is niet nieuw meer.’

Achter de schermen zijn de academies al een poosje druk in de weer met de fusie. ‘We doen ons best om het zo min mogelijk consequenties met zich mee te laten dragen. Wat er nu speelt, hoort bij het proces. Mensen gaan zich afvragen: wat betekent dit voor mij. Er komen een paar andere rollen en procedures bij. Dat moeten we zorgvuldig doen’, vertelt Reinhard. ‘Maar er zijn alleen kleine verschillen, ik denk dat er per saldo weinig verandert. De twee onderwijscommissies worden er één. Maar onderwijs- en examencommissies zijn er nu ook al in Tilburg en Den Bosch.’

De nieuwe organisatie houdt steeds meer mensen bezig. ‘Als het dicht op de huid komt, wil je meer weten. Mensen willen meer duidelijkheid hebben wat dat voor hen betekent op de lange termijn. Die kunnen wij nu ook nog niet geven’, verklaart Hollants. ‘De risico’s zijn in elk geval afgedekt, mede door een financiële impuls van de Raad van Bestuur. Er zijn mensen van buitenaf ingehuurd die meehelpen met de ontwikkeling. Die druk is er vanaf.’

Het is een omvangrijke klus: het nieuwe curriculum voor de academie. ‘Het oude en nieuwe curriculum moeten even naast elkaar draaien. Dat maakt de klus groot. Maar voor de zittende studenten verandert er niets’, zegt Reinhard. Hollants: ‘Het schakelen dat je dan krijgt, tussen het nieuwe en oude curriculum, kan wel even lastig zijn voor medewerkers.’ In Tilburg zijn er ongeveer achthonderd studenten, in Den Bosch zo’n zeshonderd. De opleidingen Bouwkunde en Civiele Techniek blijven op allebei de locaties.

‘Het mooie aan de nieuwe situatie is dat we efficiënter te werk kunnen gaan’, stelt Reinhard. De voordelen van de fusie worden al langzaam merkbaar. ‘Op één locatie is een hele fte voor een bepaald specialisme soms te veel, met twee locaties kan dat wel. Ook ziekte kan makkelijker worden opgevangen, als docenten reizen. Bij de duale opleidingsvarianten doen we dat al jaren zo.’

‘Het loopt volgens planning’, stelt Hollants. ‘We hebben een inventarisatie gemaakt van de nieuw in te vullen rollen. Er zijn nu gesprekken met medewerkers gaande om die zo goed mogelijk in te vullen.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?