Terug naar overzicht

Geen hoger budget voor internationale reputatie

Dat bleek tijdens een workshop op het jaarcongres van Nuffic, de internationaliseringsorganisatie van het hoger onderwijs. Twee ambtenaren van het ministerie wilden met de instellingen nadenken over minister Plasterks ‘internationaliseringsagenda’. Maar de oplossing mocht niet zijn: ‘Zet de Haagse geldkraan maar open.’ Want extra budget zit er voorlopig niet in.

De aanwezige medewerkers van universiteiten en hogescholen hadden best een paar ideeën om hun reputatie te versterken. Buitenlandse studenten letten vaak op internationale rankings van bijvoorbeeld de Times Higher Education en de Shanghai Universiteit. Maar die gaan vooral over onderzoek. Misschien moet OCW lobbyen voor een Europese ‘onderwijsranglijst’, zodat de instellingen kunnen laten zien hoe waardevol hun opleidingen zijn.

Ook kan het ministerie de instellingen beter wegwijs maken in de wirwar van subsidiepotjes. Want je reputatie groeit als je goed scoort in de subsidiemolens. Ook hogescholen kunnen gerust een gooi doen naar onderzoekssubsidies, maar hebben vaak een zetje in de rug nodig.

OCW zou daarnaast beter met het ministerie van Buitenlandse Zaken moeten samenwerken. De ambassades kunnen best een grotere rol spelen in de werving van nieuwe studenten en het contact met alumni van Nederlandse instellingen.

Bovendien – de medewerkers raakten lekker op dreef – zou OCW hun de vrijheid moeten geven hun Nederlandse studenten te selecteren. Stel dat je de beste buitenlanders hierheen haalt en ze komen tussen zesjesstudenten terecht… dat doet de naam van de instelling geen goed.

In de ‘internationaliseringsagenda’ zal het ministerie de lijn uitzetten voor de komende jaren. Nu al is bekend dat internationalisering zwaarder gaat wegen bij de accreditatie van opleidingen. Hoeveel buitenlandse docenten geven er bijvoorbeeld les en hoeveel Nederlandse docenten hebben buitenlandervaring? Ook wil het ministerie zogeheten ‘joint degrees’ mogelijk maken, waarmee Nederlandse en buitenlandse instellingen samen een diploma kunnen uitreiken.

Maar het is complexe materie, zeggen de ambtenaren. De agenda zou vóór de zomervakantie verschijnen, maar hij loopt vertraging op en komt waarschijnlijk pas daarna. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?